Logotip in povezava do Konvencije županov
vodoravna delilna črta
Konvencija županov je dogovor sodelujočih mest, s katerim se mesta zavezujejo, da bodo z izboljšanjem energetske učinkovitosti ter s proizvodnjo in rabo čistejše energije presegla cilje energetske politike Evropske unije pri zmanjševanju emisij CO2. Mesta se hkrati zavezujejo, da bodo za izvajanje nalog namenile zadostne človeške vire, da bodo civilno družbo na svojih geografskih območjih spodbujala k sodelovanju pri izvajanju akcijskega načrta, vključno z organiziranjem lokalnih energetskih dni, in se bodo medsebojno povezovala z drugimi mesti.
 

Članstvo v Konvenciji županov pomeni jasno izraženo zavezo za zmanjševanje izpusta toplogrednih plinov, omogoča pa tudi celo vrsto možnosti za izmenjavo izkušenj na področju URE ter uvajanja OVE.

vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta