KS Bresternica - Gaj
vodoravna delilna črta

Predsednik sveta KS: Primož Hedl Email: ks.bresternica-gaj@maribor.si
Referentka: Marjetka Hauptman Naslov: Cesta na Gaj 2, 2354
Bresternica
 

Tel. št.: 02/2201-836, 02/6231-270, 031/410-941

 

vodoravna delilna črta
Uradne ure

Seje sveta krajevne skupnosti                             Aktualne novice in dogodki
    
Odgovorna oseba za posredovanje informacij javnega značaja je:
Primož Hedl, predsednik sveta krajevne skupnosti
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
Splošni podatki
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
Puščica  Predstavitev krajevne skupnosti
Puščica  Najem prostorov
Puščica  Uradne ure
Puščica  Aktualne novice in dogodki
Puščica  Svet krajevne skupnosti
Puščica  Društva in ustanove na območju krajevne skupnosti
Puščica  Razpisi in objave
Puščica  Dobitniki priznanj in nagrad
Puščica  Znamenitosti krajevne skupnosti
Puščica  Glasilo krajevne skupnosti
vodoravna delilna črta
Aktualno
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
Puščica  Fotogalerija
Puščica  Aktivnosti v prostorih krajevne skupnosti
vodoravna delilna črta
Prostorski podatki
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
Puščica  Abecedni seznam ulic in hišnih številk krajevne skupnosti
Puščica  Skupni prostorski podatki za mestne četrti in krajevne skupnosti