Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
vodoravna delilna črta
 
Ulica Heroja Staneta 1, 2000 Maribor
Telefon: 02/2201- 579
e-pošta: polona.skofic@maribor.si
  
Delovno področje:
V skladu s 6. členom zakona o voznikih, za načrtovanje in usklajevanje nalog preventive in vzgoje v cestnem prometu, lokalna skupnost ustanovi Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ki deluje kot strokovno posvetovalno telo Mestnega sveta Mestne občine Maribor.
 
Mestni svet Mestne občine Maribor je za dobo štirih let imenoval Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (SPV) v sestavi:
 
 
Predsednik:
Vinko VIRTNIK
 
Člani:
Barbara GLAVIČ
Bojan ŠUMAN
Branka ŠAMEC
Davorin ŠTELCER
Denis KOCBEK
Gorazd FIŠER 
Janko KOPŠE
Josip ROTAR
mag. Lučka LAZAREV ŠERBEC
Marija DRAŠKOVIČ
Matjaž CEPUŠ
Mirjan VAJSMAN
Stanislav ZOTLAR
Vojko BEVK
 
 
V okviru SPV Maribor delujejo posamezne komisije,ki opravljajo delo v skladu s Poslovnikom o delu Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.
 
 
SPV Maribor vsako leto organizira številne aktivnosti, ki pripomorejo k večji osveščenosti vseh udeležencev in posledično k večji varnosti v cestnem prometu. Program dela Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu za leto 2021 si lahko ogledate s klikom na povezavi Program dela 2022.
 
 
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
Aktivnosti SPV
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
10.3.2021 
ODLOK - SPV _2020
20.10.2017 
Akcija Pešec 2017
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
Arhiva preteklih aktivnosti
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta

 

vodoravna delilna črta
11.11.2016 
OKROGLA MIZA 2016
11.11.2016 
POSLOVNIK SPV 2016
vodoravna delilna črta