International IB School Maribor
vodoravna delilna črta

Maribor has shown that we have vision, courage, hope and perseverance. Therefore, Maribor is a recognizable university, economic, research, cultural and sports center. A city that is opened to the world. A city that wants to become a capital of talent and opportunity.

The high quality of living, work opportunities and creativity and the integration of Maribor into the wider European space attracts creative staff from near and far to our city. Therefor the Municipality of Maribor is starting an international kindergarten and schools which will deliver educational programmes in a foreign language (English), offering the Primary Years, Middle Years and Diploma Programmes developed by International Baccalaureate Organization, Geneva. The schools will provide educational programmes from preschool to high school, for children and adolescents from 3 to 19 years.

Leon Štukelj International School Maribor and international department  II. gimnazija Maribor are applying for the candidacy status of the International Baccalaureate (IB) Primary Years and Middle Years Programmes in February 2022 and thus pursuing authorization as IB World Schools for these two IB programmes. II. gimnazija Maribor has been authorised to offer IB Diploma Programme for 31 years from 1 September 1990.

OŠ Leona Štuklja Maribor will offer two International Baccalaureate programmes: the Primary Years Programme (PYP), the Middle Years Programme first three years (MYP). The International Kindergarten programme is also part of the PYP, and operates with established themes.
 
II. gimnazija Maribor will also offer two IB Programmes: the Middle Years Programme - grades 9 and 10 and the Diploma programme: DP1 & DP2

Informative call for enrollment is until March 1st 2022:
- enrolment for children who would like to enroll in International IB School Maribor (age 3 to 19)
- employment for teachers.

More informatoin is available in attachements or the email: international.school@maribor.si.

The program will be intended for:
-    children of foreign economic, diplomatic and other representatives of organizations who prove this with appropriate documents,
-    children of Slovenian citizens who have / or will reside abroad and prove this with appropriate documents,
-    children of foreign nationals in case that it is more beneficial for the child to attend a school with an international program.

###

ŠOLA Z MEDNARODNIM IB PROGRAMOM V MARIBORU

Maribor je pokazal, da ima vizijo, pogum, upanje in vztrajnost. Zato je Maribor prepoznavno univerzitetno, gospodarsko, raziskovalno, kulturno in športno središče. Mesto, ki je odprto svetu. Mesto, ki želi postati prestolnica talentov in priložnosti.

Visoka kakovost bivanja, delovnih možnosti in ustvarjalnosti ter vpetost Maribora v širši evropski prostor, v naše mesto privablja ustvarjalne kadre od blizu in daleč. Mestna občina Maribor zato odpira mednarodni vrtec in šolo, ki bosta izvajala izobraževalne programe v tujem jeziku (angleščini), ki bodo nudili predšolsko vzgojo, osnovnošolske (v ang. Primary years programme PYP in Middle years programme MYP) in srednješolske programe (v ang. Diploma programme DP), ki jih je razvila organizacija International Baccalaureate, Ženeva. Izobraževalni programi se bodo izvajali za otroke in mladostnike od 3. do 19. leta.

Mednarodna šola Leona Štuklja Maribor in mednarodni oddelek II. gimnazije Maribor se v februarju 2022 prijavljajo za kandidaturo za programe mednarodne šole organizacije
International Baccalaureate.

OŠ Leona Štuklja Maribor bo izvajala dva mednarodna programa: PYP in MYP od česar se bo osem razredov izvajalo na osnovni šoli. Del programa je tudi vrtec, torej predšolska vzgoja.
 
II. gimnazija Maribor bo izvajala dva IB programa: MYP  - 9. in 10. razred in Diploma Programme: DP1 in DP2.

Informativni vpis oz informativni razpis je odprt do 1.3.2022:
- za vpis otrok, ki se želijo vpisati v Mednarodno IB šolo Maribor (stari od 3 do 19 let)
- za zaposlitve učiteljev.


Več informacij je na voljo v prilogah in na elektronskem naslovu: international.school@maribor.si.


Program bo namenjen:
- otrokom tujih gospodarskih, diplomatskih in drugih predstavnikov organizacij, ki to dokazujejo z ustreznimi dokumenti,
- otrokom slovenskih državljanov, ki imajo/ali bodo prebivali v tujini in to dokazujejo z ustreznimi dokumenti,
- otrokom tujih državljanov v primeru, da je otroku ugodneje obiskovati šolo z mednarodnim programom.


vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
Priloge
Sponka
vodoravna delilna črta