Predšolska vzgoja (vrtci)
vodoravna delilna črta
V Mestni občini Maribor se izvajajo naloge iz področja predšolske vzgoje v Uradu za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno in socialno varstvo in raziskovalno dejavnost.
 

Predšolska vzgoja v Mestni občini Maribor se izvaja v 36 enotah otroških vrtcev, organiziranih v 8 samostojnih javnih vzgojno-izobraževalnih zavodih, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Maribor, v predšolskih oddelkih Centra za sluh in govor in v osmih zasebnih vrtcih (Zavod za razvoj waldorfske pedagogike, Inštitut Sofijin izvir Maribor – Zasebni waldorfski vrtec Studenček, Zavod Antona Martina Slomška, Hiša otrok – vrtec Montessori, Za življenje zavod za vzgojo, izobraževanje, družino in zdravje, Maribor, PE zasebni vrtec Hiša otrok Montessori, Zasebni zavod vrtec Želvica, Zasebni zavod otroško veselje, vrtec Copatki, vzgoja in varstvo otrok, zasebni zavod vrtec za kreativno varstvo otrok Pika Poka Maribor in Zasebni zavod Nanin vrtec, vzgoja in varstvo otrok).
 
V Mariboru so oddelki prvega in drugega starostnega obdobja, oblikovani skladno z določbami Zakona o vrtcih, Pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje in Sklepa o določitvi največjega števila otrok v oddelkih javnih vrtcev na območju Mestne občine Maribor.
 
Za občane:
 
 
Seznam javnih vrtcev in njihovih enot v Mestni občini Maribor 

 

VRTEC / ENOTA
VRTEC / ENOTA
5. VRTEC OTONA ŽUPANČIČA (3 enote + razvojni oddelki)
 1. uprava,  enota Tomšičeva
 5.  uprava,  enota Oblakova
 1.1  enota Košaki
 5.1  enota Lenka
 1.2  enota Kamnica
 5.2  enota Mehurčki
 1.3  enota Bresternica
 
 
 
6. VRTEC POBREŽJE (7 ENOT)
 2.  uprava, enota Gledališka
 6.  uprava, enota Grinič
 2.1  enota Gregorčičeva-Krekova
 6.1  enota Brezje
 2.2  enota Pristan
 6.2  enota Čebelica
 2.3  enota Smetanova
 6.3  enota Mojca
 2.4  enota Ribiška
 6.4  enota Najdihojca
 2.5  enota Kosarjeva
 6.5  enota Ob gozdu
 
 6.6  enota Kekec
7. VRTEC STUDENCI (6 ENOT)
 3.  uprava, enota Betnavska
 7.  uprava, enota Poljane
 3.1  enota Ertlova
 7.1  enota Iztokova
 3.2  enota Cesta Zmage
 7.2  enota Radvanje
 
 7.3  enota Limbuš
 
 7.4  enota Pekre
 
 7.5  enota Pekrska
4. VRTEC JOŽICE FLANDER (3 ENOTE + razvojni oddelki)
8. VRTEC TEZNO MARIBOR (4 ENOTE + razvojni oddelki)
 4.  uprava,  enota Fochova
 8.  uprava, enota Mišmaš
 4.1  enota Vančka Šarha
 8.1  enota Lupinica
 4.2  enota Razvanje
 8.2  enota Pedenjped
 
 8.3  enota Mehurčki

 

 
 
Seznam zasebnih vrtcev
 
Vrbanska cesta 20, Maribor
Wilsonova ulica 18, Maribor
Valvasorjeva ulica 94, Maribor
Za življenje zavod za vzgojo, izobraževanje, družino in zdravje, Maribor, PE zasebni vtec Hiša otrok Montessori Tomšičeva 38, Maribor
 Zasebni zavod Vrtec Želvica, Maribor

Strossmayerjeva ulica 34a, Maribor

 Zasebni zavod OTROŠKO VESELJE VRTEC COPATKI Lackova cesta 39a, 2000  Maribor 
Zasebni zavod vrtec za kreativno varstvo otrok PIKA POKA Maribor

Terčeva ulica 21, Ribniško selo, 2000 Maribor

 Zasebni zavod Nanin vrtec  Lackova cesta 39a, 2000   Maribor
 
 
 
 
 
 
 
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta