Zdravstvo
vodoravna delilna črta

V Mestni občini Maribor se izvajajo naloge iz področja zdravstva v Uradu za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno in socialno varstvo in raziskovalno dejavnost.

Zdravstveno dejavnost v Mariboru izvajajo javni zdravstveni zavodi, koncesionarji in zasebniki.
 
Univerzitetni klinični center Maribor s sedežem na Ljubljanski 5 v Mariboru izvaja za občane Maribora ter za velik del severovzhodne Slovenije z okoli 250.000 prebivalci sekundarno in terciarno zdravstveno dejavnost.  
 
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor s sedežem v Ulici talcev 9 v Mariboru izvaja za občane Maribora primarno zdravstveno dejavnost še v petnajstih dislociranih ambulantah v mestni občini. Zdravstveno dejavnost izvaja tudi za 11 drugih občin - soustanoviteljic zavoda.
 
Nacionalni inštitut za javno zdravje, izpostava Maribor s sedežem na Prvomajski 1 v Mariboru deluje kot območni zavod na področju socialnomedicinske, higienske, epidemiološke in zdravstveno-ekološke dejavnosti v sodelovanju z Inštitutom za varovanje zdravja Slovenije.
Vlada Republike Slovenije je na 19. redni seji, dne 25. 7. 2013, sprejela Sklep o ustanovitvi
Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (NLZOH). Skladno s sklepom Vlade so z dnevom pričetka delovanja NLZOH prenehali območni zavodi za zdravstveno varstvo.
 
Mariborske lekarne Maribor, sedež zavoda je v Minarikovi ulici 6, imajo v svoji sestavi v mariborski občini deset lekarn. V mestu deluje še 6 zasebnih lekarn.
 
Zdravstveno dejavnost izvajajo tudi  zdravstveni delavci, ki jim je bila podeljena koncesija za opravljanje javne službe v zdravstveni dejavnosti na območju Mestne občine Maribor in zasebni zdravstveni delavci, ki storitve opravljajo za samoplačnike.
 
Pomembno vlogo pri zagotavljanju zdravstvene dejavnosti ima Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Območna enota Maribor, s sedežem na Sodni ulici 15.
 
Pomemben prispevek k razvoju zdravstvenega varstva v Mestni občini Maribor in celotni severovzhodni Sloveniji daje tudi Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru.
 
Osnovna načela zdravstvenega varstva v naši državi opredeljuje nacionalni program, urejajo pa zakoni, podzakonski akti in lokalni predpisi.
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta