Zeleni sistemi (parki, drevoredi)
vodoravna delilna črta

 

Zeleni sistemi mesta Maribor so:

 

MESTNI PARK

Med obilico zelenja, ki krasi mesto, varuje prebivalce pred neugodnimi vplivi urbanega okolja in jim nudi možnost druženja, rekreacije in oddiha, pripisujemo parkom največji pomen.

Mestna občina Maribor redno vzdržuje vse parke, ki so v javni rabi. Razprostirajo se na površini 280.000 m2.

Večina parkov je posebej zavarovanih in imajo status SPOMENIKOV OBLIKOVANE NARAVE ali naravnih spomenikov.

 

MESTNI PARK

Razprostira se severno od mestnega jedra na površini okrog 5ha in ga sestavljajo Mestni park, Kalvarija, Trije ribniki in Piramida. Medtem ko so južna pobočja Kalvarije in Piramide obdelana z vinogradi, so ostale površine pretežno gozd, deloma travnik, potoki in ribniki. Govorimo o sožitju treh krajinskih elementov.

Mestni park je nastajal v letih 1872-1896 ob izgonu, ki je nekoč polnil jarek mestnega obzidja. Nastal je iz obstoječih parkovnih elementov. Prvotno je bil opremljen v pozno bidermajerskem slogu s klopmi in mostički, ki so se ohranili do danes.

V park so proti koncu 19. stoletja vključili tudi območje Treh ribnikov, leta 1890 pa je bil zgrajen glasbeni paviljon. Objekt, ki zdaj gosti dejavnost Akvarija-terarija, je bil zgrajen v začetku dvajsetih let prejšnjega stoletja kot kavarna. Posebnost parka je tudi umetno navoženi Rožni grič z dvema litoželeznima stebroma, ki sta ostanka mestne oljne ulične razsvetljave. Skozi park vodi sprehajalce široka promenada, ki je bila prvič osvetljena leta 1926. V parku je bilo v različnih obdobjih postavljenih tudi nekaj spomenikov, od katerih sta ohranjena dva. Park krasijo tudi skulpture in fontane. V manjšem delu parka je urejeno otroško igrišče.

Danes raste v Mestnem parku okoli 100 vrst domačih in tujih listavcev in mnogo iglavcev. Približno četrtina dreves izvira še iz časa prve zasaditve. Leta 1998 je bilo ob 100-letnici mariborskega olimpionika Leona Štuklja v parku posajenih 100 novih dreves.

Vir:

  • Sektor za komunalne zadeve v Uradu za komunalo, promet in prostor, Slovenska ul. 40, 2000 Maribor, tel.:++386(0)2 220 14 13, fax.:++386(0)2 252 65 51
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
Puščica  Parki, nasadi in drevoredi
Puščica  Krajinski parki in naravni spomeniki
vodoravna delilna črta
Priloge
Sponka
vodoravna delilna črta