Varstvo okolja in ohranjanje narave
vodoravna delilna črta
V devetdesetih letih, z vključevanjem Slovenije v Evropsko unijo, je področje varstva okolja in ohranjanja narave pričelo pridobivati na vedno večjem pomenu. V zadnjih desetih letih je bilo v Sloveniji sprejetih preko dvesto zakonskih in podzakonskih predpisov s področja varstva okolja in ohranjanja narave. Izvajanje obvez predstavlja tudi za lokalne skupnosti velik izziv in potrebo po multidisciplinarnem usklajevanju in delovanju.
Ob tem pa se soočamo z nenehnim zaostrovanjem okoljskih predpisov in normativov na posameznih področjih s strani Evropske komisije in posledično države, kar predstavlja za lokalne skupnosti zahteve po trajnem iskanju boljših rešitev.
 
Pomembnejše obveznosti lokalnih skupnosti na področju varstva okolja in ohranjanja narave izhajajo iz Zakona o varstvu okolja, Zakona o ohranjanju narave, Zakona o lokalni samoupravi, Strategije trajnostnega razvoja v Sloveniji, Strategije trajnostnega razvoja EU in iz pomembnejših deklaracij in resolucij, ki jih je podpisala država ter lokalnih predpisov na področju okolja in narave.
 
Mestna občina Maribor je kot druga največja občina v Sloveniji beležila vrsto projektov in ukrepov, ki so doprinesli k izboljšanju stanja okolja.
 
Za svoja prizadevanja na področju varovanja okolja je Mestna občina Maribor leta 1999 in leta 2001 prejela priznanje Evropske unije.
 
Bodoče cilje Mestne občine Maribor na tem področju smo zbrali v Občinskem programu varstva okolja za obdobje 2008 - 2013.
 
Vir: Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave, tel.:++386(0)2 220 14 45, fax.:++386(0)2 252 481 , Slovenska ul. 40, 2000 Maribor.
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta