Varuhinja bolnikovih pravic
vodoravna delilna črta

vodoravna delilna črta

 

Lidija Breznik, mag. soc. geront.
 


Strokovna sodelavka
Manja Habjanič, univ. dipl. prav.
 
Ulica heroja Tomšiča 2
2000 Maribor
Tel:   02/2201-634,  02/2282-223,
E-pošta: varuh.bp-mb@maribor.si
 
Mestni svet Mestne občine Maribor je leta 2001 sprejel  Sklep o ustanovitvi in pristojnosti instituta Varuha bolnikovih pravic.
 
V letu 2004 se je na osnovi dogovora realizirala regijska razširitev delovanja varuha na območje občin Statistične regije Podravja.
 
Od leta 2008 naprej varuh pri svojem delu upošteva tudi določila Zakona o pacientovih pravicah.
 
Namen delovanja Varuha bolnikovih pravic je uresničevanje pogojev za širše, bolj učinkovito zdravstveno varstvo ter omogočanje enakopravne, primerne, kakovostne in varne zdravstvene obravnave. Vsakdo, ki meni, da so mu bile z opustitvijo ali dejanjem javnega zdravstvenega zavoda ali koncesionarja pri zdravstveni obravnavi kršene pravice, lahko pri varuhu bolnikovih pravic poda pobudo za pričetek postopka ugotavljanja in/ali reševanja domnevnih kršitev njegovih pravic. Varuh vprašanja, pobude oz. pritožbe rešuje neodvisno in samostojno. Pri svojem delu svetuje, informira, nudi strokovno pomoč ter po potrebi in pooblastilu zastopa posameznega uporabnika. Postopek pri varuhu je zaupen, neformalen in brezplačen.
 
Dosedanji varuhi bolnikovih pravic:
o    Magda Žezlina, prof. ind. ped. (2002 do 2010)
o    France Prosnik, mag. klin. psih. (2010 do 2019)
 
Uradne ure in poslovni čas pisarne na sedežu, Ulica heroja Tomšiča 2:
o    ponedeljek in torek- 8.00 do 12.00 in 13.00 do 15.00;
o    sreda- 8.00 do 12.00 in 13.00 do 17.00;
o    petek- 8.00 do 13.00.
 
Osebni pogovori z varuhinjo bolnikovih pravic na sedežu, Ulica heroja Tomšiča 2:
o    sreda: od 15. 00 do 17.00; zaželena je  predhodna najava.
 


 

 

vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
Puščica  Letna poročila varuha bolnikovih pravic
Puščica  Povezave