Podžupani
vodoravna delilna črta

 

vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
Podžupan za področje komunale, prometa, športa in lokalne skupnosti (MČ in KS); funkcijo opravlja poklicno.
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
Podžupan za področje arhitekture in prostora; funkcijo opravlja nepoklicno.vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
Podžupanja za področje sociale in socialnega podjetništva, kulture, mladine, turizma, nevladnih organizacij, predšolske vzgoje in izobraževanja ter medgeneracijskega sodelovanja; funkcijo opravlja poklicno.
vodoravna delilna črta