Avtorji:
  • vsebine - Mestna občina Maribor
  • izvedbe - Center za heterogeno procesiranje
  • oblike - Studio tandem
  • fotografij - Marko Petrej, Karmen Razlag, Bogdan Zelnik, Smiljan Pušenjak, Dušan Vrban, Jurij Pivka, Mirko Vrbnjak, Danilo Cvetnič, Branko Ritonja, Zavod za turizem Maribor, uslužbenci Mestne občine Maribor, Narodni dom Maribor, Muzej narodne osvoboditve Maribor, Umetniški kabinet Premzl, uslužbenci Mestne občine Maribor. 
  • filmov - RTS, Zavod za turizem Maribor, uslužbenci Mestne občine Maribor.
 
Avtorske pravice
Vsa gradiva na spletnem portalu Mestne občine Maribor (v nadaljevanju: MOM) so avtorsko zaščitena, zato je njihova uporaba izven spletnega portala dovoljena le pod posebnimi pogoji.
 
Celostna grafična podoba
Logotip in vsi drugi elementi celostne grafične podobe spletne strani MOM so delo avtorjev Studia tandem d.o.o. in Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru. Lastnik materialnih avtorskih pravic nad celostno podobo spletne strani je MOM. Celostna grafična podoba MOM se lahko uporablja na promocijskih gradivih in izdelkih komercialne narave samo ob predhodnem soglasju MOM in skladno s pravili. Pri uporabi celostne grafične podobe na internetu  je zaželeno, da se na sliko ali ob njej nastavi povezava do spletnega portala MOM.
 
Fotografije (slike)
Vse fotografije na spletnem portalu so last MOM ali pa so zanje od ponudnikov pridobljene pravice za uporabo.
 
Uporaba fotografij je dovoljena zgolj za osebno uporabo (za ozadja za zaslon, ohranjevalnike zaslona, spletne strani, elektronske dokumente, tiskanje na papir, seminarska dela, šolske namene...). V vseh dokumentih je potrebno navesti spletni naslov, od koder ste fotografijo vzeli (MOM). Pri uporabi fotografij na internetu je zaželeno, da v zameno postavite na strani povezavo na spletni portal www.maribor.si. V kolikor bi fotografije radi uporabili v komercialne namene (velja tudi za neprofitne organizacije), predhodno kontaktirajte MOM, da se dogovorite o načinu sodelovanja. Za komercialne namene se šteje vse, kar se ne navezuje na osebno uporabo, torej objava fotografij v publikacijah, na plakatih, v vseh vrstah dokumentov (elektronskih, tiskanih), objava v medijih...
 
Prepovedana je vsakršna reprodukcija fotografskega materiala, distribucija ali uporaba fotografij v pridobitne namene (prodaja fotografij tretjim osebam).
 
Za podrobnejše informacije se obrnite na mestna.obcina@maribor.si
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta