Vloge (obrazci)
vodoravna delilna črta
V smislu preventivnih ukrepov za preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni SARS-CoV2 (COVID-19) lahko vlogo oddate le na podlagi predhodne najave, opisane v spodaj objavljenih pravilih vstopa v uradne prostore na lokaciji Ulica heroja Staneta 1, Maribor. V ta namen svetujemo, da vloge s pripadajočimi prilogami pošljete na e-naslov, ki je objavljen na vlogi ali na mestna.obcina@maribor.si.
 
Občanke in občani lahko svoje prošnje, pritožbe in pobude v zvezi z delom mestne uprave, prav tako pa tudi svojo željo po osebnem razgovoru Mestne občine Maribor, oddate:
  • pisno z vlogo, ki jo pošljete po pošti ali po elektronski pošti, ali s pomočjo aplikacije Izboljšajmo Maribor,
  • lahko pa jih podate ustno pri svetovalcu za pomoč strankam v sobi 14/pritličje, Ulica heroja staneta 1, Maribor ali na tel. št. 02/2201-216.

 

 

Vloge in zahteve lahko:

  • pošljete po pošti na naslov: Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor,
  • prinesete osebno in oddate pri svetovalcu za pomoč strankam v sobi 14/pritličje, kjer je možno plačilo upravne takse le z kartico, Ulica Heroja Staneta 1, Maribor,
  • s skeniranimi prilogami oddate tudi po elektronski pošti na naslov gp.mom@maribor.si. Če pošiljate več vlog v eni elektronski pošti, jih priložite vsako v svoji datoteki (vsaka vloga svoja ločena datoteka). Če vlogo oddajate kot elektronsko vlogo, mora biti opremljena z varnim elektronskim podpisom (digitalnim kvalificiranim potrdilom), da bo možno slediti določbam o elektronski vlogi, ki določajo višino upravne takse v ZUT
 
  
Obvestilo za naglušne osebe s slušnim aparatom. V stavbi Mestne občine Maribor, Ulica heroja Staneta 1, si lahko izposodite CM sistem (indukcijsko zanko) za pomoč pri urejanju zadev v stavbi. Prevzamete jo lahko pri varnostniku ob predhodni identifikaciji in vpisu na seznam.
 
 
Pristojnosti lokalne skupnosti so predstavljene v katalogu pristojnosti občin.
 
Če med obrazci ni vloge, ki jo iščete predlagamo, da pogledate spletno stran Upravne enote Maribor, spletno stran e-uprave (npr. za osebna stanja, osebne dokumente, stalno prebivališče, prijava tujcev, vozniška dovoljenja, gradbena dovoljenja ipd.), jim pišete na ue.maribor@gov.si, ali pokličete na 02/2208-350. 
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
Puščica  Uradne osebe, ki dajejo splošne informacije o upravnih storitveh in drugih javnih storitvah v mestni upravi
Puščica  Uradne osebe, ki so pooblaščene za dajanje informacij javnega značaja
vodoravna delilna črta
Novovodoravna delilna črta
Puščica  Uradne osebe, ki so pooblaščene za odločanje o upravnih zadevah ali za dejanja v postopku pred izdajo odločbe
Puščica  Uradne ure
Puščica  Oglasna deska
vodoravna delilna črta
Obrazci vlog
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
Puščica  Gospodarske dejavnosti
Puščica  Komunala, promet in prostor
Puščica  Varstvo okolja in ohranjanje narave
Puščica  Vzgoja in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo
Puščica  Splošna področja mestne uprave