Nadzorni odbor
vodoravna delilna črta

 

vodoravna delilna črta
Predsednik:
mag. Dejan PETKOVIČ
 
Podpredsednik:
mag. Gregor FICKO
 
Člani:
Boris COKOJA
Drago NABERŠNIK
mag. Božidar KASTELIC
dr. Dušan LESJAK
dr. Katja RAŠIČ

 

Sekretarka: Tadeja ČRETNIK

 

 

Delovno področje :
opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem mestne občine, nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev mestnega proračuna, nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta

 

 

vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
Arhiv
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
Puščica  Arhiv: Mandat 2002-2006 Poročila