vodoravna delilna črta
Kazalo portala
Maribor
Splošni podatki
Praznik in spominski dnevi Mestne občine Maribor
O spletni strani
Zgodovina Maribora
Maribor 850 let
Gospodarstvo
Program konkurenčnosti
Mestni nagrajenci
Za občane in obiskovalce Maribora
Šport v mestu
Kultura in mladina
Maistrovo leto 2018
Program prireditev
Migracije/migration
Nevladne organizacije
Prijateljska in partnerska mesta
Prometne informacije - za vse vrste prevozov
Prostor
Evropsko priznanje za urbanistično in regionalno planiranje
Socialno varstvo
Varstvo okolja in ohranjanje narave
Vzgoja in izobraževanje
Predšolska vzgoja (vrtci)
Izobraževanje
Osnovne šole v Mestni občini Maribor
Srednje šole
Visokošolske ustanove
Dijaški in študentski domovi
Knjižnice
Zdravstvo
Zeleni sistemi (parki, drevoredi)
Parki, nasadi in drevoredi
Krajinski parki in naravni spomeniki
Župan, podžupani
Župan Aleksander Saša Arsenovič
Podžupani
Konvencija županov
Županovi sklepi o imenovanjih
Dosedanji župani v Mariboru
Poimenovanje ulic
Mestna občina
Mestni svet
Delovno področje
Poslovnik mestnega sveta - neuradno prečiščeno besedilo št. 5
Komisije in odbori
Odbori
Odbor za komunalne in gospodarske javne službe
Odbor za gospodarstvo
Odbor za finance
Odbor za kulturo
Odbor za socialo in zdravstvo
Odbor za kmetijstvo in celostni razvoj podeželja
Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in varstvo narave
Odbor za lokalno samoupravo in splošne zadeve
Odbor za mladino, šolstvo in šport
Odbor za mednarodno in medmestno sodelovanje
Komisije
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Statutarno pravna komisija
Komisija za priznanja in nagrade
Vabila mestnega sveta
VABILA NA SEJE MESTNEGA SVETA MOM V MANDATU 2018 - 2022
Arhiv: Vabila za seje mestnega sveta v mandatu 2014 - 2018 (od 35. seje dalje)
Arhiv: Vabila za seje mestnega sveta v mandatu 2014 - 2018 (do 34. seje MS)
Arhiv:Vabil sej mestnega sveta MOM v mandatu 2010-2014
Arhiv:Vabila na seje MESTNEGA SVETA MOM za leto 2010
Arhiv: Vabila na seje MESTNEGA SVETA MOM za leto 2009
Arhiv: Vabila na seje MESTNEGA SVETA MOM za leto 2008
Arhiv: Vabila na seje MESTNEGA SVETA MOM za leto 2007
Vabilo za 2. izredno sejo MS MOM, 05. november 2007
Arhiv: Vabila na seje MESTNEGA SVETA MOM za leto 2006
Arhiv: Vabila na seje MESTNEGA SVETA MOM za leto 2005
Arhiv: Vabila na seje MESTNEGA SVETA MOM za leto 2004
Arhiv: Vabila na seje MESTNEGA SVETA MOM za leto 2003
Arhiv: Vabila na seje MESTNEGA SVETA MOM za leto 2002
Gradiva
GRADIVA MESTNEGA SVETA V MANDATU 2018 - 2022
Arhiv: Mandat 2014 - 2018
Arhiv: mandat 2010-2014
Arhiv: mandat 2006 - 2010
Arhiv: mandat 2002 - 2006
Zapisniki
ZAPISNIKI SEJ MESTNEGA SVETA V MANDATU 2018 - 2022
Arhiv zapisnikov sej mestnega sveta (mandat 2014-2018)
Arhiv zapisnikov sej mestnega sveta (mandat 2010-2014)
Arhiv zapisnikov sej mestnega sveta (mandat 2003 -2010)
Arhiv
Člani mestnega sveta
Seznam gradiv v mandatu 2018-2022
SEZNAM GRADIV V MANDATU 2018 - 2022
Arhiv: Seznam gradiv 2014 - 2018
Arhiv: Seznam gradiv 2010-2014
Arhiv: Seznam gradiv 2005 - 2006
Sklepi sej mestnega sveta
SKLEPI SEJ MESTNEGA SVETA V MANDATU 2018 - 2022
SKLEPI SEJ MESTNEGA SVETA (2010-2014)
SKLEPI SEJ MESTNEGA SVETA (MANDAT 2014 - 2018)
Pobude in vprašanja mestnih svetnikov in odgovori mestne uprave
Pobude in vprašanja: (mandat 2014-2018)
Pobude in vprašanja 39. seje mestnega sveta, 16. oktober 2018
Pobude in vprašanja 38. seje mestnega sveta, 13. september 2018
Pobude in vprašanja 37. seje mestnega sveta, 21. junij 2018
Pobude in vprašanja 36. seje mestnega sveta, 24. maj 2018
Pobude in vprašanja 35. seje mestnega sveta, 26.april 2018
Pobude in vprašanja 34. seje mestnega sveta 29. marec 2018
Pobude in vprašanja 33. seje mestnega sveta, 22. februar 2018
Pobude in vprašanja 32. seje mestnega sveta, 25. januar 2018
Pobude in vprašanja 31. seje mestnega sveta, 21. december 2017
Pobude in vprašanja 30. seje mestnega sveta, 23. november 2017
Pobude in vprašanja 29. seje mestnega sveta, 5. oktober 2017
Pobude in vprašanja 28. seje mestnega sveta, 29. junij 2017
Pobude in vprašanja 27. seje mestnega sveta. 18. maj 2017
Pobude in vprašanja 26. seje mestnega sveta, 20. april 2017
Pobude in vprašanja 25. seje mestnega sveta, 23. marec 2017
Pobude in vprašanja 24. seje mestnega sveta, 9. marec 2017
Pobude in vprašanja 23. seje mestnega sveta, 9. februar 2017
Pobude in vprašanja 22. seje mestnega sveta, 22. december 2016
Pobude in vprašanja 20. seje mestnega sveta, 24. november 2016
Pobude in vprašanja 19. seje mestnega sveta, 29. september 2016
Pobude in vprašanja 17. seje mestnega sveta, 2. nad. seje, 9. julij 2016
Pobude in vprašanja 16. seje mestnega sveta, 2. junij 2016 - nadaljevanje seje
Pobude in vprašanja 15. seje mestnega sveta 7. april 2016- nadaljevanje seje
Pobude in vprašanja 14. seje mestnega sveta, 3. marec 2016
Pobude in vprašanja 13. seje mestnega sveta, 28. januar 2016
Pobude in vprašanja 12. seje mestnega sveta - točke ni bilo
Pobude in vprašanja 11. seje mestnega sveta, 26. november 2015
Pobude in vprašanja 10. seje mestnega sveta - točke ni bilo
Pobude in vprašanja 9. seje mestnega sveta, 24. september 2015
Pobude in vprašanja 8. seje mestnega sveta, 2. julij 2015
Pobude in vprašanja 7. seje mestnega sveta 28. maj 2015
Pobude in vprašanja 6. seje mestnega sveta, 23. april 2015
Pobude in vprašanja 5. seje mestnega sveta, 26. marec 2015
Pobude in vprašanja 4. seje mestnega sveta, 26. februar 2015
Pobude in vprašanja 3. seje mestnega sveta, 29. januar 2015
Pobude in vprašanja 2. seje mestnega sveta, 23. december 2014
Pobude in vprašanja 40. seje, 8. september 2014
Poubude in vprašanja 39. seje MS, 7. julij 2014
Pobude in vprašanja 38. seje MS, 26. maj 2014
Pobude in vprašanja 37. seje MS, 22. april 2014
Pobude in vprašanja 36. seje MS, 31. marec 2014
Pobude in vprašanja 35. seje MS, 24. marec 2014
Pobude in vprašanja 34. seje MS, 3. marec 2014
Pobude in vprašanja 33. seje MS, 27. januar 2014
Pobude in vprašanja 32. seje MS, 19.december 2013
Pobude in vprašanja 31. seje MS, 2. december 2013
Mestna volilna komisija
Lokalne volitve 2018
Končna poročila
Sklep o določitvi volilnih enot in števila članov za volitve v svet MČ IN KS
Posebne oblike glasovanja - obrazci (glasovanje po pošti in na domu)
Pomembna obvestila
Rokovnik za izvedbo volilnih opravil
Volilni odbori
Sklepi Mestne volilne komisije
Abecedni seznam ulic in hišnih številk po mestnih četrtih in krajevnih skupnostih v MOM
Instruktivni obrazci
Mestna volilna komisija - arhiv
POROČILA MESTNE VOLILNE KOMIISJE - LOKALNE VOLITVE 2014
ABECEDNI SEZNAM ULIC IN HIŠNIH ŠTEVILK PO MČ IN KS
Seznam ulic po MČ in KS
Sklep o dopolnitvi sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov zavolitve v svete mestnih četrti in krajevnih skupnosti
Nadzorni odbor
Arhiv: Mandat 2002-2006 Poročila
Mestna občina
Delovno področje
Uradne ure in poslovni čas
Mestna uprava
Kabinet župana
Urad za finance in proračun
Sektor za proračun
Sektor za računovodstvo
Sektor za finance
Služba za komunalo
Urad za gospodarske dejavnosti
Sektor za gospodarstvo
Sektor za gospodarjenje s poslovnimi in upravnimi prostori
Služba za stanovanjske zadeve
Urad za komunalo, promet in prostor
Sektor za urejanje prostora
Sektor za komunalo in promet
Zelene površine
Služba za geografski informacijski sistem, obdelavo podatko in informatiko
Režijski obrat
Celostna prometna strategija mesta Maribor
Objava odlokov, neuradna, prečiščena besedila
Arhiv novic
Fotogalerije posameznih dogodkov
Urad za kulturo in mladino
2. lokalni program mladih v Mestni občini Maribor za obdobje 2016 - 2021
Lokalni program za kulturo Mestne občine Maribor 2015-2020
MARIBOR 2012 - Evropska prestolnica kulture
Dejavnosti na področju mladine
Lokalni program mladih v Mestni občini Maribor
Evropska prestolnica mladih Maribor 2013
Projekt Evropa za državljane, From YU to EU
Strokovne komisije na področju kulture 2016 -2019
Strokovne komisije na področju kulture 2019 - 2021
Glazerjeve nagrade
Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost
Sektor za vzgojo
Sektor za izobraževanje
Sektor za zdravstvo in socialno varstvo
Invalidi - Občina po meri invalidov
Predpisi
Poročila
Sklepi o imenovanju članov sveta
Vabila
Zapisniki
Poslovnik Sveta invalidov
Glasila Svet invalidov
Delovna skupina za dostopnost
Vabila
Zapisniki
Delovna skupina za izobraževanje
delovna skupina za kulturo
Vabila
Zapisniki
Delovna skupina za mednarodno sodelovanje
Delovna skupina za ozaveščanje, promocijo in stike z javnostjo
Delovna skupina za področje zakonodaje, pravic in položaja invalidov v družbi
Delovna skupina za šport
Vabila
Zapisniki
Delovna skupina za zaposlovanje
Vabila
Zapisniki
Delovna skupina za zdravje
Društva in druge nevladne organizacije po meri invalidov v Mariboru
Pojavnost v medijih v letu 2016
Pojavnost v medijih v letu 2017
Pojavnost v medijih v letu 2014
Pojavnost v medijih v letu 2015
Vabila
Zapisniki
Starejši občanke in občani
Povzetek regijskega izvedbenega načrta na področju socialnega varstva 2014-2016 za podravsko statistično regijo
Sekretariat za splošne zadeve
Služba notranje revizije
Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje
Služba za razvojne projekte in investicije - Projektna pisarna
Skupna občinska uprava Maribor (Medobčinska inšpekcija, Medobčinsko redarstvo, Skupna služba varstva okolja)
Medobčinska inšpekcija
Medobčinsko redarstvo
Skupna služba varstva okolja
Urad za šport
Priznanja in nagrade
Dobitniki Cizljevih plaket za obdobje 1980 - 2014
Pregled športnikov Maribora od leta 1973 do 2014
Spisek športnikov za priznanja športnik leta 2013
Glasilo Mariborski šport
Medmestno sodelovanje Mestne občine Maribor na področju športa
Poletne mednarodne igre šolarjev - Windsor Essex 2013 (Kanada)
Poletne mednarodne igre šolarjev - Daegu 2012 (J. Koreja)
Poletne mednarodne igre šolarjev - Lanarkshire 2011 (Škotska)
Zimske mednarodne igre šolarjev - KELOWNA 2011 (Kanada)
12. SLOVENSKE IGRE ŠOLARJEV 2012 Koper
Panonia pokal 2011 - Sombateli (Madžarska)
11. Letne igre mladih 2011 - Kranj
10. Letne igre mladih 2010 - Ptuj
Medmestno srečanje otrok - Osijek 2011
Medmestno srečanje otrok - Vodnjan 2011
Medmestno srečanje otrok - Pančevo 2011
Medmestno srečanje otrok - Kraljevo 2011
Antidoping
Predpisi, pravilniki in zakoni iz področja športa
Zakon o športu v RS (ZSpo)
NOVI PRAVILNIK O MERILIH ZA SOFINANCIRANJE IZVAJANJA LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V MESTNI OBČINI MARIBOR 2010
Spremembe in dopolnitve pravilnika o sofinanciranju LPŠ v MOM
Koristne povezave
Športna zveza Maribor - ŠZM
Športni objekti v Mestni občini Maribor
Stadion Ljudski vrt
Športna dvorana Ljudski vrt - Lukna
Športna dvorana Tabor
Ledna dvorana
Teniški park Tabor
Atletski stadion Poljane
Večnamenska športna dvorana
Kopališče Pristan
Mariborski otok
Nogometna igrišča in urbani športi
Teniški center Branik
Zunanja športna igrišča Branik
Strelišče Melje
Veslaški center Brestrnica
Hipodrom Kamnica
Urbana športna igrišča
BMX park
Gaj - igrišče
Partizan - igrišče
Pekre - igrišče
Pobrežje - igrišče
Ruperče - igrišče
Skate park
Tezno - igrišče
Športna društva v Mariboru
Individualne športne panoge
Aerobika
Aikido
Alpinizem
Alpsko smučanje
Atletika
Avto-moto
Badminton
Balinanje
Baseball in Softball
Biljard
Boks
Curling
Deskanje na snegu
Fitnes
Go
Jadranje na vodi in deski
Judo
Ju-Jitsu
Karate
Kegljanje
Kegljanje na ledu
Kickboxing
Kolesarstvo
Konjeništvo
Letalstvo
Lokostrelstvo
Namizni tenis
Nanbudo
Plavanje
Ples
Potapljaštvo
Rafting
Rokoborba
Rolanje
Sabljanje
Ski Cross
Smučanje - tek na smučeh
Strelstvo
Šah
Športna gimnastika
Športno ritmična gimnastika
Taekwondo
Tenis
Triatlon
Veslanje
Kolektivne športne panoge
Ameriški nogomet
Bridge
Hokej
Košarka
Kriket
Nogomet
Odbojka
Rokomet
Rugby
Vaterpolo
Ostali izvajalci športnih programov
Invalidski športi
Planinska društva
Taborniška društva
Panožne športne zveze
Kategorizirani športniki
Mariborski olimpijci
Splošne informacije
Projekti - (stran v pripravi)
ALPTREES
FOCUS IN CD
URBAN INNO
SULPITER
MELINDA
NEWGENERATIONSKILLS
RESOLVE
URBACT
URBANSOIL4FOOD
GREENCYCLE
Moji odpadki, moja skrb
NEWPILGRIMAGE
SKATEPARK
KOROŠKA
NABREŽJE REKE DRAVE
VOJAŠNIŠKI TRG
Snapshots from the borders
EficienCE
Izgradnja razsvetljave v športnem kompleksu Ljudski vrt
OŠ Janko Padežnik preureditev veznega trakta z obnovo prostorov za športno vzgojo in ureditev zunanjih šolskih površin
Brv Lent Tabor
Energetska obnova javnih stavb v MOM po modelu JZP
Izgradnja doma MČ Koroška vrata
Novogradnja objekta Zdravstvene postaje Tezno v Mariboru
Osrednji prireditveni stadion Ljudski vrt – finalizacija severnega in južnega podtribunja
Prenova stare tribune stadiona Ljudski vrt
Ureditev peš poti ob Dravi v Brestrnici
Vrtec Otona Župančiča Maribor Obnova centralne kuhinje
Vrtec Ivana Glinška Maribor Rekonstrukcija in dozidava enote Ribiška
ZD Dr. Adolfa Drolca – Nadgradnja objekta Vošnjakova 2 za prostore Centra za krepitev zdravja
Zdravstveni dom Dr. Adolfa Drolca – Okulistika
ESPON UCCE
Ureditev Cafove ulice
Mestne četrti in krajevne skupnosti
Aktualne novice in dogodki na območjuj mestnih četrti in krajevni skupnosti
Aktivnosti v prostorih mestne četrti ali krajevne skupnosti
Predstavitev mestnih četrti in krajevnih skupnosti
Glasila
MČ Pobrežje
MČ Brezje-Dogoše-Zrkovci
Predstavitev mestne četrti
Aktualne novice in dogodki
Arhiv
Uradne ure
Svet mestne četrti
Vabila
Gradiva
Zapisniki
Delovna telesa Sveta mestne četrti
Društva in ustanove na območju mestne četrti
Najem prostorov
Razpisi in objave
Dobitniki priznanj in nagrad
Znamenitosti mestne četrti
Aktivnosti v prostorih mestne četrti
Fotogalerija
MČ Center
Aktualno
Predstavitev mestne četrti
Svet mestne četrti
Vabila
Gradiva
Mandatno obdobje 2018 - 2022
Mandatno obdobje 2014-2018
ARHIV: Mandatno obdobje 2010-2014
Zapisniki
Delovna telesa Sveta mestne četrti
Uradne ure
Razpisi in javne objave
Znamenitosti mestne četrti
Urni najem prostorov
Aktualne novice in dogodki
Fotogalerija
Aktivnosti v prostorih mestne četrti
Abecedni seznam ulic in hišnih številk mestne četrti
Skupni prostorski podatki za mestne četrti in krajevne skupnosti
MČ Ivan Cankar
Predstavitev mestne četrti
Uradne ure
Obvestilo o spremembi uradnih ur
Svet mestne četrti
Vabila
Gradiva
Zapisniki
Delovna telesa Sveta mestne četrti
Razpisi in objave
Najem prostorov
Aktualne novice in dogodki
Fotogalerija
Aktivnosti v prostorih mestne četrti
Abecedni seznam ulic in hišnih številk
MČ Koroška vrata
Predstavitev mestne četrti
Uradne ure
Svet mestne četrti
Vabila
Gradiva
Zapisniki
Delovna telesa Sveta mestne četrti
Razpisi in objave
Abecedni seznam ulic in hišnih številk mestne četrti
Aktualne novice in dogodki
Aktivnosti v prostorih mestne četrti
MČ Magdalena
Predstavitev mestne četrti
Najem prostorov
Uradne ure
Svet Mestne četrti Magdalena
Vabila
Gradiva
Zapisniki
Delovna telesa sveta mestne četrti
DELOVNA TELESA SVETA MČ MAGDALENA 2018-2022
Razpisi in objave
Aktivnosti v prostorih mestne četrti
Aktualne novice in dogodki
VABILA IN OBVESTILA - 2017
Glasila mestne četrti
Fotogalerija
17. PRAZNIK MČ MAGDALENA - junij 2014
Abecedni seznam ulic in hišnih številk mestne četrti
MČ Nova vas
Predstavitev mestne četrti
Uradne ure
Svet mestne četrti
Vabila
Gradiva
Zapisniki
Delovna telesa Sveta mestne četrti
Društva in ustanove na območju mestne četrti
FOLKLORNA SKUPINA POMLADNI NAVDIH
MEDGENERACIJSLA SKUPINA CIKLAMA
Razpisi in objave
Najem prostor
Dobitniki priznanj in nagrad
Znamenitosti mestne četrti
Glasilo mestne četrti
Aktualne novice in dogodki
Aktivnosti v prostorih mestne četrti
Fotogalerija
Prireditve
Seznam ulic
Abecedni seznam ulic in hišnih številk mestne četrti
MČ Radvanje
Predstavitev mestne četrti
Uradne ure
Svet mestne četrti
Vabila
Gradiva
Zapisniki
Delovna telesa Sveta mestne četrti
Razpisi in objave
Dobitniki priznanj in nagrad
Urni najem prostorov
Aktualne novice in dogodki
Arhiv
Aktivnosti v prostorih mestne četrti
Fotogalerija
Participatorni proračun Radvanje - arhiv 2015
Kaj je participatorni proračun
Pogosta vprašanja
Abecedni seznam ulic in hišnih številk mestne četrti
MČ Pobrežje
Predstavitev mestne četrti
Uradne ure
Svet mestne četrti
Vabila
Gradiva
Zapisniki
Delovna telesa Sveta mestne četrti
Društva in ustanove na območju mestne četrti
Razpisi in objave
Dobitniki priznanj in nagrad
Znamenitosti mestne četrti
Glasilo mestne četrti
Najem prostorov
Aktualne novice in dogodki
Aktivnosti v prostorih mestne četrti
Fotogalerija
Abecedni seznam ulic in hišnih številk mestne četrti
MČ Studenci
Predstavitev mestne četrti
Uradne ure
Svet mestne četrti
Vabila
Gradiva
Zapisniki
Delovna telesa Sveta mestne četrti
Društva in ustanove na območju mestne četrti
Razpisi in objave
Dobitniki priznanj in nagrad
Znamenitosti mestne četrti
Glasilo mestne četrti
Aktualne novice in dogodki
2017
Arhiv
Aktivnosti v prostorih mestne četrti
Fotogalerija
MČ Tabor
Predstavitev mestne četrti
Najem prostorov
Uradne ure
Svet mestne četrti
Vabila
Gradiva
Zapisniki
Delovna telesa Sveta mestne četrti
Društva in ustanove na območju mestne četrti
Razpisi in objave
Dobitniki priznanj in nagrad
Znamenitosti mestne četrti
Glasilo mestne četrti
Aktualne novice in dogodki
Fotogalerija
Aktivnosti v prostorih mestne četrti
Seznam ulic
MČ Tezno
Predstavitev mestne četrti
Uradne ure
Svet mestne četrti
Vabila
Gradiva
Zapisniki
Delovna telesa Sveta mestne četrti
Društva in ustanove na območju mestne četrti
Razpisi in objave
Dobitniki priznanj in nagrad
Znamenitosti mestne četrti
Glasilo mestne četrti
Aktualne novice in dogodki
Fotogalerija
Aktivnosti v prostorih mestne četrti
Abecedni seznam ulic in hišnih številk mestne četrti
KS Bresternica - Gaj
Predstavitev krajevne skupnosti
Najem prostorov
Uradne ure
Aktualne novice in dogodki
LETO 2020
LETO 2019
LETO 2018
Arhiv
Svet krajevne skupnosti
Vabila
Mandatno obdobje 2018-2022
Gradiva
Mandatno obdobje 2018-2022
Mandatno obdobje 2014 - 2018
Zapisniki
Mandatno obdobje 2018-2022
Delovna telesa krajevne skupnosti
Društva in ustanove na območju krajevne skupnosti
Razpisi in objave
LETO 2019
Dobitniki priznanj in nagrad
Znamenitosti krajevne skupnosti
Glasilo krajevne skupnosti
Fotogalerija
LETO 2019
LETO 2018
LETO 2017
Aktivnosti v prostorih krajevne skupnosti
LETO 2020
LETO 2019
LETO 2018
Abecedni seznam ulic in hišnih številk krajevne skupnosti
KS Kamnica
Predstavitev krajevne skupnosti
Aktualne novice in dogodki
Arhiv 2015
Arhiv
Uradne ure
Svet krajevne skupnosti
Vabila
Gradiva
Zapisniki
Delovna telesa krajevne skupnosti
Najem prostorov
Društva in ustanove na območju krajevne skupnosti
Namere
Razpisi in objave
RAZPIS - PROGRAM DELA ZA LETO 2020
Društva in ustanove na območju krajevne skupnosti
Znamenitosti krajevne skupnosti
Aktivnosti v prostorih krajevne skupnosti
Fotogalerija
KS Limbuš
Predstavitev krajevne skupnosti
Uradne ure
Svet krajevne skupnosti
Vabila
Gradiva
Zapisniki
Društva in ustanove na območju krajevne skupnosti
Razpisi in objave
Dobitniki priznanj in nagrad
Znamenitosti krajevne skupnosti
Glasilo krajevne skupnosti
Aktualne novice in dogodki
Aktivnosti v prostorih krajevne skupnosti
Fotogalerija
Krajevni praznik 2019
Otvoritev Deržaničeve poti, z dne 20.05.2014
Seznam ulic
Abecedni seznam ulic in hišnih številk krajevne skupnosti
KS Pekre
Predstavitev krajevne skupnosti
Uradne ure
Svet krajevne skupnosti
Vabila
Gradiva
Zapisniki
Delovna telesa krajevne skupnosti
Društva in ustanove na območju krajevne skupnosti
Dobitniki priznanj in nagrad
Znamenitosti krajevne skupnosti
Glasilo krajevne skupnosti
Aktualne novice in dogodki
Prešernova proslava, 6.2.2020 ob 18:00 uri
Festival komedije od 6.3. do 29.3.2020
Aktivnosti v prostorih krajevne skupnosti
Fotogalerija
KS Razvanje
Predstavitev krajevne skupnosti
Uradne ure
Svet krajevne skupnosti
Vabila
Gradiva
Zapisniki
Delovna telesa krajevne skupnosti
Najem prostorov
Društva in ustanove na območju krajevne skupnosti
Razpisi in objave
Znamenitosti krajevne skupnosti
Aktualne novice in dogodki
Arhiv
Aktivnosti v prostorih krajevne skupnosti
Fotogalerija
Abecedni seznam ulic in hišnih številk krajevne skupnosti
KS Malečnik-Ruperče
Predstavitev krajevne skupnosti
Uradne ure
Svet krajevne skupnosti
Vabila
Gradiva
Zapisniki
Delovna telesa krajevne skupnosti
Društva in ustanove na območju krajevne skupnosti
Najem prostorov
Razpisi in objave
Dobitniki priznanj in nagrad
Dobitniki priznanj Krajevne skupnosti Malečnik - Ruperče v letu 2018
Dobitniki priznanj Krajevne skupnosti Malečnik - Ruperče v letu 2014
Znamenitosti krajevne skupnosti
Glasilo krajevne skupnosti
Aktualne novice in dogodki
Arhiv
Aktivnosti v prostorih krajevne skupnosti
Fotogalerija
Predpisi
Prečiščena besedila predpisov Mestne občine Maribor
Proračun
2020
2019
2018
2017
2010
2008
2007
2006
2006
2005
2004
2003
2002
Karte proračuna po mestnih četrteh in krajevnih skupnostih
Krajevne skupnosti
Mestne četrti
2001
2000
1999
Tematske karte
Participativni proračun v Mestni občini Maribor do 2018
Kaj je participativni proračun
Zakaj participativni proračun
Mestne četrti in krajevne skupnosti v katerih se izvaja projekt participativnega proračuna
Krajevna skupnost Limbuš
Krajevna skupnost Pekre
Krajevna skupnost Razvanje
Mestna četrt Nova vas - zbiranje predlogov projektov od 30. 10. do 30. 11. 2017
Prejeti predlogi projektov MČ Nova vas
Glasovanje o predlogih projektov
Rezultati glasovanja
Mestna četrt Radvanje
Mestna četrt Tabor - zbiranje predlogov projektov od 30. 10. do 30. 11. 2017
Prejeti predlogi projektov MČ Tabor
Glasovanje o predlogih projektov
Rezultati glasovanja
Oddaja predlogov projektov
Obrazec za zbiranje predlogov projektov
Predlogi projektov po MČ in KS
Glasovanje o predlogih projektov
Glasovalna mesta
Rezultati glasovanja po območjih
Varstvo osebnih podatkov
Mestna blagajna
Varnostni sosvet
Ustanovna listina Varnostnega sosveta Mestne občine Maribor
Zapisniki Varnostenga sosveta 2014-2018
Preventivne vsebine / zloženke
Informacije o varnostnih pojavih na območju MO Maribor
Policijski okoliši
Arhiv
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
Varuhinja bolnikovih pravic
Letna poročila varuha bolnikovih pravic
Poročilo varuhinje bolnikovih pravic za leto 2019
Povezave
Gospodarske javne službe
Komunala - intervencijski posegi
Članstva
Katalog informacij javnega značaja
Splošni podatki o katalogu
Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga
Pravne podlage iz delovnega področja organa
Uradne osebe, ki dajejo splošne informacije o upravnih storitveh in drugih javnih storitvah v mestni upravi
Uradna oseba, pooblaščena za odločanje v postopkih, ki se nanašajo na zahteve strank za dostop do informacij javnega značaja
Uradne osebe, ki so pooblaščene za dajanje informacij javnega značaja
Uradne osebe, ki so pooblaščene za odločanje o upravnih zadevah ali za dejanja v postopku pred izdajo odločbe
Vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov
Strateški in programski dokumenti organov mestne uprave
Trajnostna urbana strategija za Maribor - TUS
Storitve za občane - upravni postopki
Informatizirane zbirke podatkov
Objave in razpisi
Poročila o izvajanju ZDIJZ
Dostop do informacij javnega značaja
Najpogosteje zahtevane informacije javnega značaja
Vloge (obrazci)
Oglasna deska
Gospodarske dejavnosti
Komunala, promet in prostor
Varstvo okolja in ohranjanje narave
Vzgoja in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo
Splošna področja mestne uprave
Donatorstva
Aktualno
Novice in obvestila
Arhiv novic
Mediji
Javne objave
Pozivi, obvestila, ugotovitvene odločbe, javne razgrnitve in druge objave
Prodaja in oddaja nepremičnin in premičnin ter najava namer
Objave prostih delovnih mest
Javni natečaji
Javne objave
Obvestila o končanih natečajnih postopkih
Arhiv
Namere
Javne objave
Objave prostih delovnih mest
Javni razpisi
Javno naročanje
Javni razpisi
Arhiv
Javni razpis za sofinanciranje akcij in projektov 2008 - MAPE
Kontakti