Površina: 5.512.028 m2

Obseg:         12.221 m

Število prebivalcev krajevne skupnosti po letih:


Krajevna skupnost Razvanje je del Mestne občine Maribor in obsega naslednja območja: Naselje Maribor – del prostorskega okoliša 470, Naselje Maribor – prostorski okoliš 471 v celoti, Naselje Razvanje – prostorski okoliš od 644 do 651 v celoti.
 
Meje mestne četrti so: Občina Hoče-Slivnica, MČ Radvanje, MČ Tabor in MČ Tezno.
 
Krajevna skupnost Razvanje je del Mestne občine Maribor, v njej krajani organizirano zadovoljujejo skupne in splošne potrebe za razvoj bivalnega prostora, krajevne kulture ter dobre medsebojne odnose.
 
Prva pisna omemba kraja Razuuai (Razvanje) je zabeležena 985 leta, kar nam dokazuje, da je kraj star več kot 1022 let.
 
Razvanje leži na jugovzhodnem delu občine. Nekoč idilična podpohorska kmetijska vasica, je danes sestavni del mesta, vendar po svoji legi, kmetijskih zemljiščih, gozdovih, individualnih hišah z vrtovi, še vedno daje podobo mirne podeželske vasi. Tukaj ni industrije in mestnega vrveža, ljudje so navezani na svoj kraj in z njim tudi živijo. V kraju je šola, vrtec, cerkev in zadostno število trgovin in delavnic z raznimi obrtmi ter le en industrijski obrat. Ob Domu krajanov - Gasilskem domu in Športnemu društvu so športna igrišča za rekreacijo in družabna srečanja krajanov.
 
Ob svetu krajevne skupnosti , njegovih komisijah in odborih, so v kraju izredno aktivni še Prostovoljno gasilsko društvo, Turistično društvo Razvanje, Društvo upokojencev, k.o. Rdečega križa in Športno društvo Razvanje.
 
Komunalna infrastruktura v kraju se postopno izboljšuje. Prizadevanja krajevne skupnosti so usmerjena v nadaljnjo posodobitev cest, izgradnjo kanalizacije, razširitev vodovodnega omrežja, vzdrževanje krajevnega pokopališča in drugih skupnih objektov.
 
Ob vseh posodobitvah, pa bodo aktivnosti vseh organizacij in posameznikov v kraju usmerjene v negovanje starih krajevnih običajev, razvijanje kulturnih in zabavnih prireditev.

Prijetno bivalno okolje domačinom in prijazno zatočišče vsem, ki jih pot pripelje k nam, je naš moto.
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta