Mestna volilna komisija
vodoravna delilna črta
Mestno volilno komisijo imenuje Mestni svet Mestne občine Maribor in opravlja naloge po zakonu o lokalnih volitvah. Sestavljajo jo predsednik in trije člani ter njihovi namestniki. Predsednik in njegov namestnik se imenujeta izmed sodnic/sodnikov. Volilna komisija ima tajnika, ki ga imenuje izmed uslužbenk/uslužbencev mestne uprave.

Predsednik: Branko REISMAN
Namestnica predsednika: Senada BALTIČ
 
Tajnica: Rosana KLANČNIK;  tel. 2201 - 241; rosana.klancnik@maribor.si 
Nam. tajnice: Tadeja ČRETNIK, tel. 2201-249, tadeja.cretnik@maribor.si 
 
 
Člani:
Tamara PEŠL
Lidija ŠUEN
Jernej CVETEK
 
Namestniki članov:
Ivan HRASTNIK
Milan VNUK
Kristjan KAUBE  
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
Puščica  Lokalne volitve 2018
Puščica  Mestna volilna komisija - arhiv