Lokalne volitve 2018
vodoravna delilna črta

Na podlagi prvega odstavka 26. člena in drugega odstavka 104. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) so bile 13. julija 2018 razpisane redne volitve v občinske svete in redne volitve županov. Razpis je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije št. 48/2018 z dne 13. 7. 2018.

 

Redne volitve v občinske svete in redne volitve županov bodo potekale v nedeljo, 18. novembra 2018.

 

Ministrstvo za notranje zadeve je dolžno skladno z 8. odstavkom 23. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji na dan, ki je določen za začetek volilnih opravil, na svoji spletni strani objaviti število volilnih upravičencev v državi, posamezni volilni enoti in volilnem okraju, ob lokalnih volitvah pa tudi v posamezni lokalni skupnosti. Razpis rednih lokalnih volitev v občinske svete in rednih volitev županov kot dan, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, določa ponedeljek, 3.9.2018.

Števec volilnih upravičencev za Mestno občino Maribor: 90. 572

Najmanjše število podpisov, ko določa kandidata za župana skupina volivcev - 106. člen Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 45/08, 83/12 in 68/17): 708

Najmanjše število podpisov, ko določa člane za mestni svet skupina volivcev: 906

(sklep)

vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
Puščica  Končna poročila
Puščica  Sklep o določitvi volilnih enot in števila članov za volitve v svet MČ IN KS
Puščica  Posebne oblike glasovanja - obrazci (glasovanje po pošti in na domu)
Puščica  Pomembna obvestila
Puščica  Rokovnik za izvedbo volilnih opravil
Puščica  Volilni odbori
Puščica  Sklepi Mestne volilne komisije
Puščica  Abecedni seznam ulic in hišnih številk po mestnih četrtih in krajevnih skupnostih v MOM
Puščica  Instruktivni obrazci