Urni najem prostorov
vodoravna delilna črta

V mestni četrti Center je možno najeti prostore (na Kacovi ulici 1 in Meljski cesti 37) za urno uporabo v času kadar se aktivnosti ne izvajajo.

 

Interesenti za najem prostorov morajo izpolniti NAROČILNICO za urno uporabo prostorov Mestne četrti Center, ter jo oddati najkasneje 7 (sedem) dni pred pričetkom  

uporabe v tajništvo mestne četrti v času uradnih ur ali na mc.center@maribor.si
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
Priloge
Sponka
vodoravna delilna črta