Gospodarske dejavnosti
vodoravna delilna črta

 

vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
Obrazci vlog za občane - gospodarstvo
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
Upravno takso nakažite na TRR Mestne občine Maribor, št. SI56 0127 0470 0309 160, sklic na št. SI11 75698-7111002;
namen nakazila: plačilo upravne takse, koda namena: OTHR, po 1. in 3. točki ZUT (vloga je 4,50€ in dovoljenje je 18,10€), ki znaša:
  • 22,60 €, če je vloga v fizični obliki ali
  • 18,10 €, če je vložena elektronska vloga, podpisana z varnim elektronskim podpisom ali
brezplačno ob predložitvi ustreznega potrdila o oprostitvi upravne takse, skladno z ZUT.

vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta

 

vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
Obrazci vlog za občane - gospodarjenje s poslovnimi in upravnimi prostori
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
Obrazci vlog za občane - stanovanjske zadeve
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta