Svet mestne četrti
vodoravna delilna črta
Svet mestne četrti izvolijo volilni upravičenci s stalnim prebivališčem na območju mestne četrti za štiri leta. Redne volitve v svete mestnih četrti se opravijo istočasno kot redne volitve v mestni svet.
 
Predsednik sveta mestne četrti predstavlja in zastopa mestno četrt.
 
Svet mestne četrti izvoli izmed svojih članov predsednika in podpredsednika z večino glasov navzočih članov.
 
Funkcija predsednika, podpredsednika in članov sveta mestne četrti je neprofesionalna.
 
Svet mestne četrti za mandatno obdobje 2018 - 2022 sestavljajo:
  • Robert Pungerl, predsednik
  • Dr. Miran Ulbin, podpredsednik
  • Anita Herič, članica
  • Radivoj Hozjan, član
  • Erna Slanič, članica
  • Cvetka Žökš, članica
  • Janez Belšak, član
  • Alen Pajić, član
  • Božica Plemeniti, članica
  • Marijan Zorko, član
  • Dragica Filipič, članica
  • Damijan Srnec, član
  • Boris Prejac, član
  • Marija Orehovec, članica
  • Dino Jerman, član 

 

 

 

vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
Puščica  Vabila
Puščica  Gradiva
Puščica  Zapisniki
Puščica  Delovna telesa Sveta mestne četrti