Svet mestne četrti
vodoravna delilna črta
Svet mestne četrti izvolijo volilni upravičenci s stalnim prebivališčem na območju mestne četrti za štiri leta. Redne volitve v svete mestnih četrti se opravijo istočasno kot redne volitve v mestni svet.
 
Predsednik sveta mestne četrti predstavlja in zastopa mestno četrt.
 
Svet mestne četrti izvoli izmed svojih članov predsednika in podpredsednika z večino glasov navzočih članov.
 
Funkcija predsednika, podpredsednika in članov sveta mestne četrti je neprofesionalna.
 
Svet mestne četrti za mandatno obdobje 2018 - 2022 sestavljajo:
 • Robert Pungerl, predsednik
 • Dr. Miran Ulbin, podpredsednik
 • Anita Herič, članica
 • Radivoj Hozjan, član
 • Erna Slanič, članica
 • Cvetka Žökš, članica
 • Janez Belšak, član
 • Alen Pajić, član
 • Božica Plemeniti, članica
 • Marijan Zorko, član
 • Dragica Filipič, članica
 • Damijan Srnec, član
 • Boris Prejac, član
 • Marija Orehovec, članica
 • Dino Jerman, član 

 

 

 

vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
Puščica  Vabila
Puščica  Gradiva
Puščica  Zapisniki
Puščica  Delovna telesa Sveta mestne četrti