Površina: 6.236.147 m2
Obseg:    20.003 m
 
Število prebivalcev v mestni četrti po letih:
 
 
Mestna četrt Center je del Mestne občine Maribor in obsega naslednja območja: Meljski hrib, Center mesta, Za tremi ribniki, Za Kalvarijo, Vinarje
 
Mestna četrt meji na vzhodu meji na KS Malečnik, na severu na MČ Ivan Cankar, na zahodu na MČ Koroška vrata, na severozahodu na KS Kamnica, na skrajnem severnem delu na občino Kungota in na jugu na reko Dravo.
 
Mestno četrt razdelimo lahko na tri različne dele:
  • Na vzhodni del kamor spada Melje s svojo industrijo in v ozadju Meljski hrib po katerem se med vinogradi vijejo vinske ceste, ob katerih so posejani vinotoči in turistične kmetije, ki vabijo goste s svojimi domačimi jedmi in domačo vinsko kapljico.
  • Osrednji del, s starim mestnim jedrom, in sedežem večine ustanov: kulturnih, občinskih, finančnih, zastopane pa so tudi trgovska, obrtna, gostinska in turistična dejavnost.
  • Severozahodni del, ki ga od centra ločujeta mestni park in Mestni vrh, pa so naselja Za tremi ribniki, Za Kalvarijo ter Vinarje, kjer prav tako potekajo vinske ceste ob njih pa stojijo vinotoči in turistične kmetije s svojo domačo kulinariko.
 
Iz teh naselij vodijo sprehajalne poti do bližnjih vrhov: Kalvarijo, Mestni vrh in Piramido. V Mestno četrt Center prihaja vsak dan na delo veliko število ljudi, tudi iz okoliških občin.
 
Predšolski otroci obiskujejo Vrtec Ivana Glinška, šoloobvezni otroci pa obiskujejo OŠ Bojana Ilicha.
 
Dijaki imajo možnost izobraževanja na naslednjih srednjih šolah:
 
Na območju mestne četrti se nahaja Pravna fakulteta Maribor.
 
Izobraževalnim procesom sta namenjeni tudi:

 
 
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta