Delovna telesa Sveta mestne četrti
vodoravna delilna črta
Delovna telesa Sveta mestne četrti so za mandatno obdobje 2018 - 2022 naslednja:
 
Komisija za komunalne zadeve, promet, urejanje prostora ter varstvo okolja v sestavi:
 • Grozde Atanasovski - predsednik
 • Alenka Štajner - podpredsednica
 • Rajko Sterguljc
 • Marko Virtnik

 

Komisija za socialne zadeve in zdravstvo v sestavi:
 • Simona Mauko  - predsednica
 • Nada Šali Rajzman – podpredsednica
 • Vesna Širec
 • Martina Kajtna
 • Danica Onič

 

Komisija za prireditve in obveščanje v sestavi:
 • Nastja Trajkovič - podpredsednica
 • Venko Dimov - predsednik
 • Alojz Sumer
 • Lučka Šantl Mihaljčič
 • Karolina Leber

 

Komisija za gospodarjenje s premoženjem in splošne zadeve v sestavi:
 • Darko Kralj - predsednik
 • Alenka Štajner – podpredsednica
 • Venko Dimov

 

Varnostni kolegij v sestavi:
 • Marijan Volavšek – predsednik sveta
 • Venko Dimov – podpredsednik sveta
 • Grozde Atanasovski – podpredsednik sveta
 • Vodja policijskega okoliša
 • Komunalni inšpektor

 

Kolegij predsednika MČ v sestavi:
 • Marijan Volavšek – predsednik sveta
 • Venko Dimov – podpredsednik sveta
 • Grozde Atanasovski – podpredsednik sveta

vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta