Svet mestne četrti
vodoravna delilna črta
Svet mestne četrti izvolijo volilni upravičenci s stalnim prebivališčem na območju mestne četrti oziroma krajevne skupnosti za štiri leta. Redne volitve v svete mestnih četrti se opravijo istočasno kot redne volitve v mestni svet.
 
Predsednik sveta mestne četrti predstavlja in zastopa mestno četrt.
 
Svet mestne četrti izvoli izmed svojih članov predsednika in podpredsednika z večino glasov navzočih članov.
 
Funkcija predsednika, podpredsednika in članov sveta mestne četrti je neprofesionalna.
 
 
Svet mestne četrti za mandatno obdobje 2018 - 2022 sestavljajo:
 • Marijan Volavšek, predsednik
 • Venko Dimov, podpredsednik
 • Grozde Atanasovski, podpredsednik
 • Nastja Trajkovič, članica
 • Helena Kocijančič, članica
 • Jože Krajnc, član
 • Karolina Leber, članica
 • Mag. Zvonko Zinrajh, član
 • Simona Mauko, članica
 • Danijel Sidar, član
 • Aleksander Trnjar, član
 • Lučka Šantl Mihaljčič, članica
 • Vesna Širec, članica
 • Nada Šali Rajzman, članica
 • Darko Kralj, član
 • Otto Schönwetter, član
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
Puščica  Vabila
Puščica  Gradiva
Puščica  Zapisniki
Puščica  Delovna telesa Sveta mestne četrti