Predstavitev mestne četrti
vodoravna delilna črta

Površina: 3.787.168 m2

Obseg:           9.711 m

Število prebivalcev mestne četrti po letih: 
Mestna četrt Studenci je del Mestne občine Maribor in obsega naslednja območja: naselje Maribor – del prostorskega okoliša 78, naselje Maribor – prostorski okoliš od 79 do 91 v celoti, naselje Maribor – prostorski okoliš od 437 do 455 v celoti, naselje Maribor – prostorski okoliš 477 in 478 v celoti.
Meje mestne četrti so: na severu reka Drava, na vzhodu Črtomirova do Murkove ter Engelsova do neprofitnih stanovanj, na jugu Ilichova, Regionalni RTV center Maribor, na zahodu pa Lesarska ulica.
 
Studenci so bili vse do druge polovice 19. stoletja vas pri Mariboru. Šele v drugi polovici 19. stol. so se z izgradnjo koroške železnice in delavnic Južne železnice (1863) vključili v mariborski gospodarski prostor. Vas je z mestom povezovala Jožefova cesta, ki je dobila ime po cerkvi sv. Jožefa na Studencih. Leta 1850 so bile na podlagi deželnega zakonika ustanovljene krajevne občine, med njimi tudi Studenci.
 
Mestna četrt Studenci zajema sedaj območje bivših studenških KS in sicer KS Pohorski bataljon, KS heroja Šercerja in KS Franc Zalaznik - Leon. Imamo 10000 krajanov in nekaj več kot 6000 volilnih upravičencev. Sedež je na Šarhova ulica 53/a.
 
7. aprila 1919 se je v studenški osnovni šoli prvič poučevalo v slovenskem jeziku, zato MČ Studenci praznuje 7. aprila svoj praznik. Za obveščanje naših občanov izdajamo glasilo STUDENČAN.
 
V kraju imamo osnovno šolo JANKO PADEŽNIK, SREDNJO LESARSKO ŠOLO IN SREDNJO PROMETNO ŠOLO, kjer si dijaki pridobivajo nova znanja. Vzgojo, izobraževanje in varstvo predšolskih otrok nam izvaja vrtec STUDENCI s svojimi oddelki. MARIBORSKA KNJIŽNICA MB, enota STUDENCI, je namenjena otrokom in odraslim bralcem. Na območju Studenc imamo tudi Waldorfsko šolo in vrtec.
 
Krajani naše MČ živijo s krajem, se med seboj družijo in skrbijo za prijetnejša srečanja na športnem, kulturnem in drugem področju in dajejo navdih obrobnemu delu mesta Maribora. Naj jih naštejemo: Gasilsko društvo Studenci, Kulturno društvo Studenci, Športno društvo Studenci, Taborniški rod Ukročena Reka Studenci, Čebelarska družina Peter Močnik, Judo klub Železničar, Turistično društvo Studenci,Društvo obrtnikov, THD Glas, Medgeneracijsko društvo, župnija sv. Jožefa Maribor, Društvo upokojencev Studenci, Karitas. V kraju delujejo krajevne organizacije ZZB, Zveza slovenskih častnikov, enota Studenci
in drugi.
 
 
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta