Uradna oseba, pooblaščena za odločanje v postopkih, ki se nanašajo na zahteve strank za dostop do informacij javnega značaja
vodoravna delilna črta
 
 
Na podlagi 28. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) in 9. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06-UPB,117/06 -ZDaP-2, 23/14, 50/14, 19/15 -odl. US, 102/15 in 7/18) je
 
Uroš BRODNJAK univ. dipl. prav., na delovnem mestu sekretar-vodja sekretariata v Sekretariatu za spološne zadeve Mestne občine Maribor pooblaščen za odločanje v postopkih, ki se nanašajo na zahteve strank za dostop do informacij javnega značaja.
 
Pooblastilo velja do preklica.
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta