Svet mestne četrti
vodoravna delilna črta
 
Svet Mestne četrti izvolijo volilni upravičenci s stalnim prebivališčem na območju mestne četrti oziroma krajevne skupnosti za štiri leta. Redne volitve v Svete mestnih četrti se opravijo istočasno kot redne volitve v Mestni svet.
 
Predsednik sveta mestne četrti predstavlja in zastopa Mestno četrt.
 
Svet Mestne četrti izvoli izmed svojih članov predsednika in podpredsednika z večino glasov navzočih članov.
 
Funkcija predsednika, podpredsednika in članov Sveta Mestne četrti je neprofesionalna.
 
 
Svet mestne četrti za mandatno obdobje 2018 - 2022 sestavlja:
 • Sašo Drobnak, predsednik
 • Mihael Kacafura, podpredsednik
 • Milena Spindler, članica
 • Srečko Berk, član
 • Petra Vrbovšek, članica

 • Miloš Dobrikovič, član

 • Ana Dobrikovič, članica

 • Matej Žmavc, član

 • Dr. Karmen Teržan Kopecky, članica

 • Ksenija Šeligo, članica

 • Božidar Ipavic, član

 • Tina Krajnc, članica

 • Tjaša Gojkovič, članica

 • Marjana Berglez, članica

 • Nada Kastrati, članica

 

 

 

 

 

 

 
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
Puščica  Vabila
Puščica  Gradiva
Puščica  Zapisniki
Puščica  Delovna telesa Sveta mestne četrti