Delovna telesa Sveta mestne četrti
vodoravna delilna črta
Mestna četrt Center Maribor je za mandatno obdobje od 2018 do 2022, oblikovala naslednja delovna telesa:
 
Komisija za komunalne zadeve, promet, urejanje prostora in varovanje okolja
Matej Žmavc, predsednik
Ksenija Šeligo, podpredsednica
Miloš Dobriković
Milena Spindler
Žiga Kreševič
Beno Mesarec
Branko Medik
 
Komisija za organiziranje in sodelovanje pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih prireditev in aktivnosti
Karmen Teržan Kopecky, predsednica
Božidar Ipavic
Marjana Berglez
Ana Dobriković
Katja Beck Kos
Nika Lopert
 
Komisija za socialno skrbstvo in zdravstveno varstvo
Petra Vrbovšek, predsednica
Ana Dobriković
Marjana Berglez
 
Komisija za obratovalni čas gostinskih lokalov
Karmen Teržan Kopecky, predsednica
Tjaša Gojkovič
Nada Kastrati
 
Odbor za komuniciranje in promocijo
Tina Krajnc, predsednica
Mihael Kacafura, podpredsednik
Sašo Drobnak
 
Varnostni kolegij sestavljajo predsednik sveta mestne četrti, referent mestne četrti in vodja policijskega okoliša ter predstavnik mestnega inšpektorata in redarstva.
 
Naloge Komisije za priznanja in odlikovanja ter naloge Komisije za poravnavo sporov, do njunega morebitnega imenovanja opravlja Kolegij sveta mestne četrti.
 
Kolegij sveta mestne četrti sestavljajo predsednik in podpredsednik sveta mestne četrti, referent ter predsedniki delovnih teles.
 
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta