Svet Mestne četrti Magdalena
vodoravna delilna črta
Svet Mestne četrti izvolijo volilni upravičenci s stalnim prebivališčem na območju Mestne četrti za obdobje štirih let. Redne volitve v Svete Mestnih četrti se opravijo istočasno kot redne volitve v Mestni svet.
 
Predsednik Sveta Mestne četrti predstavlja in zastopa Mestno četrt.
 
Svet Mestne četrti izvoli izmed svojih članov predsednika in podpredsednika z večino glasov navzočih članov.
 
 
Funkcija predsednika, podpredsednika in članov Sveta Mestne četrti je neprofesionalna.
 
Svet Mestne četrti za mandatno obdobje 2018 - 2022 sestavljajo:
 • Jožef Grah, predsednik
 • Tatjana Fetahi, podpredsednica
 • Mira Muršič, podpredsednica  
 • Vera Krajnc, članica
 • Marko Zrinski, član
 • Renata Prislan, članica
 • Jelka Imenšek, članica
 • Alenka Robnik, članica
 • Tjaša Klajnšček, članica
 • Ahmet Mehmeti, član
 • Barbara Gregorin, članica
 • Ivka Bilobrk, članica
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
Puščica  Vabila
Puščica  Gradiva
Puščica  Zapisniki
Puščica  Delovna telesa sveta mestne četrti