vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
Gradivo za 20. redno sejo
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta

1. Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 6. dopisne seje
2. Seznanitev z realizacijo finančnega načrta za obdobje 1-6
3. Kako predstaviti prostore na Meljski cesti 37 javnosti
4. Določitev vsebine zadnje seje Sveta Mestne četrti Center

vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
Gradivo za 20. redno sejo Sveta - nesklepčna
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta

1. Pregled realizacije sklepov 19. redne in 3. dopisne seje

6. Poslovni prostori MČ:
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
Gradivo za 19. redno sejo Sveta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta

1. Realizacija sklepov 18. Seje Sveta MČ Center

2. Izvajanje programa dela

3. Seznanitev s FN za leto 2014

4. Realizacija FN za leto 2013 z obrazložitvijo

5. Poslovni prostori MČ:

vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
Gradivo za 18. redno sejo Sveta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta

 

4. Gospodarjenje s premoženjem:
5. Obravnava in potrditev predlogov za:
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
Gradivo za 6. dopisno sejo Sveta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
Gradivo za 5. dopisno sejo Sveta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
Gradivo za 4. dopisno sejo Sveta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta

1. Seznanitev z realizacijo sklepov 19. Redne in 3. Dopisne seje;

2. Izvajanje programa dela MČ Center – računalniška delavnica;

3. Komunalne zadeve (cesti v Meljski dol in Trubarjeva cesta);

4. Poslovni prostori MČ: Oprema prostorov na Meljski cesti 37

vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
Gradivo za 3. dopisno sejo Sveta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
Gradivo za 2. dopisno sejo Sveta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta