Predstavitev mestne četrti
vodoravna delilna črta
Površina:  2.819.940 m2
Obseg:            8.151 m
Število prebivalcev v MČ po letih:


Mestna četrt Koroška vrata je del Mestne občine Maribor in obsega naslednja območja: naselje Maribor-del prostorskega okoliša 3, naselje Maribor-prostorski okoliš od 4 do 6 v celoti, naselje Maribor-prostorski okoliš od 5l do 77 v celoti, naselje Maribor-prostorski okoliš od 92 do 98 v celoti, naselje Maribor-prostorski okoliš od 479 do 48l, naselje Vinarje-del prostorskega okoliša 489.
 
Mestna četrt sega vzhodno od Pristaniške, Strossmayerjeve in Trubarjeve ulice, severno od  vznožja Kalvarije, vzhodno do Vinarskega potoka, južna stran pa meji na reko Dravo.
 
Mestna četrt je pretežno stanovanjska s kompleksi izobraževalnih centrov.
 
Predšolski otroci obiskujejo Vrtec Ivana Glinška v enotah Smetanova, Ribiška in Kosarjeva.
Šoloobvezni otroci obiskujejo Osnovno šolo Prežihovega Voranca na Gosposvetski cesti 10.

Dijaki imajo možnost izobraževanja na naslednjih srednji šolah:

Srednješolci imajo omogočeno bivanje v Dijaškem domu Drava in Dijaškem domu Maribor.
 
Na območju mestne četrti so naslednje fakultete:

Študentje lahko bivajo v Študentskih domovih na Gosposvetski cesti 83 in 85 in na Koroški cesti 35. Na lokaciji študentskih domov je tudi Študentska organizacija Univerze Maribor.
 
Na Koroški c. 130 je tudi javni zavod Univerzitetni športni center Leona Štuklja.

V mestni četrti je Kopališče Pristan, športno rekreacijsko območje  Ljudski vrt in Fontana - medicinsko termalni center, prav tako je tudi več sprehajalno - rekreacijskih poti (ob Dravi, po Vinarski ulici do Račjega dvora ter po kostanjevem drevoredu, po kamniškem drevoredu, po Vrbanskem platoju).

V mestni četrti aktivno delujejo tudi ZZB Koroška vrata, ZZB Prežihov Voranc, Društvo izgnancev, KD Mariborski oder ter interesna združenja občanov (skupini samopomoči  Hrast in Ginko, ročnodelski krožek Taščice, tri likovne skupine s svojimi ustvarjalnimi delavnicami, organizirane skupine občanov, ki skrbijo za zdravo življenje).
 
 
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta