Predstavitev krajevne skupnosti
vodoravna delilna črta

Površina: 18.511.488 m2

Obseg:           23.237 m

Število prebivalcev krajevne skupnosti po letih:


Krajevna skupnost Kamnica je del Mestne občine Maribor in obsega naslednja območja: Šober, Medič, Rošpoh, Kamniška graba, Center, Nad elektrarno.
 
Meje Krajevne skupnosti so: Na zahodu meji na KS Bresternica-Gaj, Na severu vzhodu občina Kungota, Na jugu z MČ Koroška vrata in na reko Drava.

Kraj Kamnica je najstarejša vas na območju mesta Maribor.

Kraj premore vse kar je za kraj potrebno (cerkvi, pošto, vrtec, osnovno šolo, zdravstveni dom, trgovine, gostilne, pokopališča). Leži na levi strani reke Drave v smeri severo - vzhod. Kraj Kamnica je nastal predvidoma nekje okoli leta 1093. V zgodovini se je tega leta pojavilo ime Kamniškega potoka.
Grof Engelbert Spanheimski je podaril zemljišča med potokoma Grmašnica in Kamniškim potokom Benediktinskemu samostanu, ki izvira iz Š.T. Pavla v Labodski dolini.
 
Ime kraja Kamnica se skozi leta spreminjalo in se je ime Kamnica pojavilo nekje med letoma 1096 in 1105. Leta 1993 smo v kraju praznovali 900 let. Krajevna skupnost Kamnica je sestavni del Mestne občine Maribor.

Konfiguracija kraja je zelo razgibana, vendar prevladujejo griči, ki so začetek Kozjaka. V kraju živi cca 2850 krajanov. Naši krajani so zaposleni pretežno v mestu Maribor, nekaj pa v sami Kamnici. Večji del krajanov se ukvarja s kmetijstvom, vinogradništvom, živinorejo, sadjarstvom in gozdarstvom.

Naš kraj je razpoznaven po cerkvi Sv. Martina in cerkvi Sv. Urbana na Urbanu na nadmorski višine 597 m in Mariborskem otoku.

Mariborski otok leži pod H.C. Mariborski otok v strugi reke Drave. Na otoku je eno prvih letnih kopališč v tem delu Evrope. Kopališče je bilo zgrajeno leta 1930.
 
V našem kraju si je vredno še ogledati konjeniški hipodrom, turško kapelico in hudičeve skale.

Kraj Kamnica je ob koncu tedna počitniška hišica prebivalcev mesta Maribor. Na področju Urbana, Šobra, Mediča in Rošpoha imamo vrsto lepo urejenih vinotočev in kmečkih turizmov. Na naših vinotočih in turističnih kmetijah kmetje ponujajo prvovrstna vina, domače sokove in domačo hrano.

V kraju Kamnica delujejo številna društva: PGD Kamnica z 120 let delovanja , LD Kamnica , T U Kamnica, DU Kamnica-Bresternica Gaj , RK Kamnica, Čebelarsko društvo Kamnica, Izobraževalno društvo žena, ŠKD Urban, ŠD Kobansko, TD Partizan.

Svet KS Kamnica in njegovi organi si prizadevajo, da bi bil kraj prijazen za krajane in obiskovalce.

vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta