Najpogosteje zahtevane informacije javnega značaja so objavljene na portalu pod Izboljšajmo Maribor, generalno pa jih lahko strnemo v naslednje skupine: 
  • Zahteva za posredovanje dokumentacije o lastništvu nepremičnine 
  • Zahteva za posredovanje seznama prejemkov člana mestnega sveta 
  • Zahteva za posredovanje podatkov o javnem razpisu o podelitvi koncesije za zdravstveno dejavnost 
  • Zahteva za posredovanje podatkov o koncesionarjih na področju oglaševanja 
  • Zahteva za posredovanje podatkov o financiranju društev 
  • Zahteva za posredovanje podatkov o poseku dreves
 
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta