Delovna telesa Sveta mestne četrti
vodoravna delilna črta
Obdobje 2018 - 2022
 
1.    Komisija za lokalno samoupravo                 
-        Nevenka Golob, predsednica komisije
 
2.    Komisija za komunalne zadeve                    
-       Željko Vogrin, predsednik komisije
 
3.    Komisija za organiziranje  in sodelovanje    
-       Janez Šauperl, predsednik komisije
 
4.    Komisija za socialno skrbstvo                       
-       Anton Peršak, predsednik komisije
 
5.    Komisija za vzdrževanje objektov                
-       Alojz Markovič, predsednik komisije
 
6.    Inventurna komisija                                        
-       Anton Peršak, predsednik komisije
 
7.    Komisija za priznanja in pohvale                  
-       Nevenka Golob, predsednica komisije
 
8.    Odbor za glasilo Studenčan                         
-        Irena Srša, predsednica komisije
 
9.    Varnostni kolegij                                                        
-       Janez Šauperl, predsednik komisije
 
 
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta