Svet mestne četrti
vodoravna delilna črta
Svet mestne četrti izvolijo volilni upravičenci s stalnim prebivališčem na območju mestne četrti za štiri leta. Redne volitve v svete mestnih četrti se opravijo istočasno kot redne volitve v mestni svet.
 
Predsednik sveta mestne četrti predstavlja in zastopa mestno četrt.
 
Svet mestne četrti izvoli izmed svojih članov predsednika in podpredsednika z večino glasov navzočih članov.
 
Funkcija predsednika, podpredsednika in članov sveta mestne četrti je neprofesionalna.
 
Svet mestne četrti za mandatno obdobje 2018 - 2022 sestavljajo:
Janez Šauperl, predsednik
Anton Peršak, podpredsednik
Nevenka Golob, podpredsednica
Miha Recek, član
Amadea Prajnc, članica
Andrej Emeršič, član
Alojz Markovič, član
Mario Mehmedović, član
Irena Srša Žnidarič, članica
Franc Dobaj, član
Željko Vogrin, član
Danilo Filip Križman, član
Nik Kolar, član
 
 
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
Puščica  Vabila
Puščica  Gradiva
Puščica  Zapisniki
Puščica  Delovna telesa Sveta mestne četrti