Dosedanji župani v Mariboru
vodoravna delilna črta

1243
 
URH (ULRIK)
 
MESTNI SODNIK
1273
 
WALKER
 
MESTNI SODNIK
1283
 
MARKVARD
 
MESTNI SODNIK
1289
 
LEOPOLD
WACKERZEIL
MESTNI SODNIK
1301
 
RUDOLF
 
MESTNI SODNIK
1307
 
MERHEL
WACKERZEIL
MESTNI SODNIK
1311
 
LUBE
CVETNIK
MESTNI SODNIK
1322
 
NIKOLAJ
CVETNIK
MESTNI SODNIK
1323
 
JANEZ
WACKERZEIL
MESTNI SODNIK
 
 
EBRHARD
 
MESTNI SODNIK
1334
 
JANEZ
CIROL
MESTNI SODNIK
1335
 
NIKOLAJ
WACKERZEIL
MESTNI SODNIK
1339
 
JAKOB
GRUDEL
MESTNI SODNIK
1341
 
VILJEM
 
MESTNI SODNIK
1344
 
PALTRAM
WACKERZEIL
MESTNI SODNIK
1349
 
NIKOLAJ
PETZOLD
MESTNI SODNIK
1361
 
NIKOLAJ
WOLF
MESTNI SODNIK
1369
 
HENRIK
RECHNER
MESTNI SODNIK
1370
 
HENRIK
KOZIREP
MESTNI SODNIK
1375
 
MATEJ
KÖNIG
MESTNI SODNIK
1380
 
HENRIK
KOZIREP
MESTNI SODNIK
1381
 
GILG
SLACHENOCHS
MESTNI SODNIK
1385
 
NIKOLAJ
PIRPAWN
MESTNI SODNIK
1388
 
MATEJ
KÖNIG
MESTNI SODNIK
1393
 
ULRIK
PIRPAWN
MESTNI SODNIK
1394
 
MATEJ
KÖNIG
MESTNI SODNIK
1397
 
FRIDERIK
SPITTALER
MESTNI SODNIK
1399
 
MATEJ
KÖNIG
MESTNI SODNIK
1413
 
FILIP
 
MESTNI SODNIK
1414
 
NIKOLAJ
WALH
MESTNI SODNIK
1423
 
RAJNHARD
VON STRASSBURG
MESTNI SODNIK
1427
 
NIKOLAJ
WALH
MESTNI SODNIK
1428
 
PETER
VISCHER
MESTNI SODNIK
1431
 
JURIJ
STUR
MESTNI SODNIK
1444
 
MARTIN
HECHTEL
MESTNI SODNIK
1445
 
MIHA
GWENTLER
MESTNI SODNIK
1450
 
ANDREJ
VISCHER
MESTNI SODNIK
1455
 
KRIŠTOF
SEELEITER
MESTNI SODNIK
1460
 
ERHARD
CHOL
MESTNI SODNIK
1463
 
JURIJ
AICHER
MESTNI SODNIK
1465
 
SEEBALD
MITTERHUEBER
MESTNI SODNIK
1467
 
JURIJ
AICHER
MESTNI SODNIK
1471
 
LENART
IGELSHOFER
MESTNI SODNIK
1472
 
LEONHART
SEIDENSCHWANZ
MESTNI SODNIK
1479
 
LUKA
JURČIČ
MESTNI SODNIK
1482
 
BENEDIKT
SATTL
MESTNI SODNIK
1486
 
MATEVŽ
REUTZINGER
MESTNI SODNIK
1487
 
GREGOR
SOBOTNIK
MESTNI SODNIK
1487
 
BOŠTJAN
WAGNER
MESTNI SODNIK
1489
 
BERNARDIN
DRUCKHER
MESTNI SODNIK
1492
 
TOMAŽ
PUECHER
MESTNI SODNIK
1493
 
IVAN
VON SCHRATTENBACH
MESTNI SODNIK
1499
 
TOMAŽ
PURCHER
MESTNI SODNIK
1500
 
JURIJ
SAILER
MESTNI SODNIK
1501
 
JURIJ
KAMERER
MESTNI SODNIK
1504
 
PETER
WERNHEER (BERNARD)
MESTNI SODNIK
1505
 
PETER VERNER
PREISS
MESTNI SODNIK
1506
 
VINCENC
SCHRATTENPACH
MESTNI SODNIK
1509
 
OŽBALT
PEWLINGER
MESTNI SODNIK
1513
 
PETER VERNER
PREYS
MESTNI SODNIK
1518
 
OŽBALT
PEWLINGER
MESTNI SODNIK
1521
 
PRIMOŽ
HUERNAS
MESTNI SODNIK
1522
 
OŽBALT
PEWLINGER
MESTNI SODNIK
1523
 
KRIŠTOF
WILDENRAINER
MESTNI SODNIK
1524
 
PRIMOŽ
HUERNAS (HORNUŠ)
MESTNI SODNIK
1526
 
IVAN
WEISS
MESTNI SODNIK
1527
 
PRIMOŽ
HUERNAS
MESTNI SODNIK
1527
 
MATEVŽ
WIENER
MESTNI SODNIK
1529
 
KRIŠTOF
WILDENRAINER
MESTNI SODNIK
1532
 
ROK
WIENNER
MESTNI SODNIK
1532
 
KRIŠTOF
WILDENRAINER
MESTNI SODNIK
1535
 
JURIJ
KREJAČ
MESTNI SODNIK
1536
 
GREGOR
KALUDER
MESTNI SODNIK
1539
 
KOLOMAN
HOLTZMANN
MESTNI SODNIK
1541
 
ERHARD
WUENSAB
MESTNI SODNIK
1542
 
KOLOMAN
HOLTZMANN
MESTNI SODNIK
1545
 
RUPERT
HAIDFALK
MESTNI SODNIK
1546
 
KRIŠTOF
HUEBER
MESTNI SODNIK
1550
 
IVAN
HALLER
MESTNI SODNIK
1551
 
PRIMOŽ
HORNUŠ
MESTNI SODNIK
1554
 
KOLOMAN
HOLZMANN
MESTNI SODNIK
1560
 
JURIJ
DELSAGO
MESTNI SODNIK
1561
 
MATEVŽ
GOBERNIK
MESTNI SODNIK
1564
 
FRANZ
WILDENREINER
MESTNI SODNIK
1566
 
SIGMUND
WILDENREINER
MESTNI SODNIK
1574
 
BALTAZAR
HERBSTBERGER
MESTNI SODNIK
1586
 
BOŠTJAN
WAGNER
MESTNI SODNIK
1589
 
ANTON
HAIDFALK
MESTNI SODNIK
1590
 
JERNEJ
PISTOR
MESTNI SODNIK
1591
 
ANDREJ
KROPFL
MESTNI SODNIK
1597
 
LUKA
HOFER
MESTNI SODNIK
1601
 
ANDREJ
STORCH
MESTNI SODNIK
1613
 
MATIJA
MÜLLER
MESTNI SODNIK
1638
 
IVAN
GLADES
MESTNI SODNIK
1641
 
IVAN
KASOL
MESTNI SODNIK
1644
 
MIHAEL
POLJAN
MESTNI SODNIK
1653
 
JURIJ
STRADJOTH
MESTNI SODNIK
1654
 
IVAN
ČERNKO
MESTNI SODNIK
1655
 
URBAN
TERBIČ
MESTNI SODNIK
1658
 
TOMAŽ
NIEDERL
MESTNI SODNIK
1670
 
VALENTIN
DE BEURGO
MESTNI SODNIK
1676
 
IVAN
DRAŠIČ
MESTNI SODNIK
1677
 
IVAN
KISLBRIEF
MESTNI SODNIK
1680
 
JURIJ
HALLER
MESTNI SODNIK
1687
 
LENART
KEBRIČ
MESTNI SODNIK
1688
 
KRIŠTOF
PISO
MESTNI SODNIK
1689
 
LEOPOLD
SCHWEIGHOFER
MESTNI SODNIK
1703
 
JANEZ MELCHIOR
RAMPFL
MESTNI SODNIK
1706
 
IVAN
KENKL
MESTNI SODNIK
1711
 
ANDREJ
ŠLOSGO
MESTNI SODNIK
1717
pl.
IVAN SEVERIN
EKERT
MESTNI SODNIK
1731
 
IVAN JURIJ
MIKETIČ
MESTNI SODNIK
1736
 
IVAN
TURNBERGER
MESTNI SODNIK
1742
 
FRANC
CACCIA
MESTNI SODNIK
1746
 
IVAN MIHAEL
AICHMAJER
MESTNI SODNIK
1747
 
DESIDERIJ
DUHA (DUHN)
MESTNI SODNIK
1748
 
IVAN LEOPOLD
PILGRAM
MESTNI SODNIK
1753
 
DESIDERIJ
DUHN
MESTNI SODNIK
1756
 
IVAN LEOPOLD
PILGRAM
MESTNI SODNIK
1761
 
IVAN ANTON
KUGLMAYR
MESTNI SODNIK
1766
 
FRANC KRIŠTOF
MENZ
MESTNI SODNIK (SINDIK)
1777
 
JOŽEF MATIJA
MAJER
MESTNI SODNIK
1778
 
IVAN LEOPOLD
PILGRAM
MESTNI SODNIK
1792
 
JOŽEF
REMIZ
MESTNI SODNIK
1798
 
JOŽEF
ALTMANN
ŽUPAN
1802
 
FRANC
LINDNER
ŽUPAN
1802
 
IVAN JURIJ
FERLINZ
ŽUPAN
1810
 
KARL
KUGLMAYER
ŽUPAN
1814
 
FRANC
MÜHLSTEJN
ŽUPAN
1815
 
VINCENC
TAUČAR
ŽUPAN
1834
 
ANTON
GAMILŠEK
ŽUPAN
1850
 
OTMAR
REISER
ŽUPAN
1861
 
ANDREJ
TAPPEINER
ŽUPAN
1867
 
JOŽEF
BANCALARI
ŽUPAN
1870
dr.
MATEVŽ
REISER
ŽUPAN
1883
dr.
FERDINAND
DUCHATSCH
ŽUPAN
1886
ing.
ALEKSANDER
NAGY
ŽUPAN
1902
dr.
IVAN
SCHMIDERER
ŽUPAN
1919
dr.
VILKO
PFEIFER
VLADNI KOMISAR
1920
dr.
JOSIP
LESKOVAR
VLADNI KOMISAR
1921
 
IVAN
POLJANEC
VLADNI KOMISAR
1921
 
VIKTOR
GRČAR
ŽUPAN
1924
dr.
JOSIP
LESKOVAR
ŽUPAN
1927
dr.
ALOJZIJ
JUVAN
ŽUPAN
1931
dr.
FRANJO
LIPOLD
MESTNI NAČELNIK
1935
dr.
ALOJZIJ
JUVAN
PREDSEDNIK MESTNE OBČINE
1941
 
FRITZ
KNAUS
ŽUPAN
1945
 
ŠTEFAN
PAVŠIČ-JUR
KOMANDANT KOMANDE MESTA
1945
 
KAREL
RAKUŠA
PREDSEDNIK MESTNEGA LJUDSKEGA ODBORA
1952
 
MILOŠ
LEDINEK
PREDSEDNIK MESTNEGA LJUDSKEGA ODBORA
1963
 
JANKO
MARKIČ
PREDSEDNIK MESTNEGA SVETA
1964
 
VERA
KOLARIČ
PREDSEDNICA MESTNEGA SVETA MESTA MARIBOR
1967
 
MIRKO
ŽLENDER
PREDSEDNIK SKUPŠČINE OBČINE MARIBOR
1972
 
STOJAN
POŽAR
PREDSEDNIK SKUPŠČINE OBČINE MARIBOR
1974
 
VITJA
RODE
PREDSEDNIK SKUPŠČINE OBČINE MARIBOR
1978
 
RAFAEL
RAZPET
PREDSEDNIK SKUPŠČINE OBČINE MARIBOR
1984
mag.
SLAVKO
SORŠAK
PREDSEDNIK SKUPŠČINE OBČINE MARIBOR
1988
 
EMIL
TOMAŽIČ
PREDSEDNIK SKUPŠČINE OBČINE MARIBOR
 
 
MATIJA
MALEŠIČ
NAMESTNIK PREDSEDNIKA SKUPŠČINE OBČINE MARIBOR
1990
 
MAGDALENA
TOVORNIK
PREDSEDNICA SKUPŠČINE OBČINE MARIBOR
1994
dr.
ALOJZ
KRIŽMAN
ŽUPAN
1998
 
BORIS
SOVIČ
ŽUPAN
2002
 
BORIS
SOVIČ
ŽUPAN
2006
 
FRANC
KANGLER
ŽUPAN
2010
 
FRANC
KANGLER
ŽUPAN
2013
dr.
ANDREJ
FIŠTRAVEC
ŽUPAN
2014
dr.
ANDREJ
FIŠTRAVEC
ŽUPAN
 2018
 
ALEKSANDER SAŠA
ARSENOVIČ
ŽUPAN

vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta