Uradne osebe, ki dajejo splošne informacije o upravnih storitveh in drugih javnih storitvah v mestni upravi
vodoravna delilna črta

Na podlagi 10. člena Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 20/05, 106/05, 30/06, 86/06, 32/07, 63/07, 115/07, 31/08, 35/09, 58/10, 101/10 in 81/13), objavljam seznam javnih uslužbencev, ki dajejo splošne informacije o upravnih storitvah in drugih javnih storitvah v mestni upravi v Mestni upravi Mestne občine Maribor uporabnikom ves poslovni čas dajejo osebno, telefonsko ali po elektronski pošti splošne informacije o upravnih storitvah in drugih javnih storitvah naslednji javni uslužbenci:
 
 
Pomoč strankam - splošne informacije

 

 

Pomoč strankam - urejanje prostora Krešimir Alatič, 02/2201-498, kresimir.alatic@maribor.si, Grajska ulica 7, Maribor, 206/II.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta