Predstavitev mestne četrti
vodoravna delilna črta
Površina: 5.711.961 m2
Obseg:         10.089 m
Število prebivalcev v mestni četrti po letih:


Mestna četrt Pobrežje je del Mestne občine Maribor in obsega naslednja območja: del Mestne občine Maribor
Meje mestne četrti Pobrežje so: Na zahodu železniška proga, na vzhodu Vzhodna ulica, na severu reka Drava ter na jugu brežina stražunskega gozda.
 
Pobrežje je bilo sinonim za mestno pokopališče in odlagališče komunalnih odpadkov. Pred desetletji je zgolj individualno stanovanjsko in kmetijsko območje s pozidavo stanovanjskih blokov postalo spalno naselje in razvijajoča četrt malega gospodarstva. Številni trgovski centri ter Puhova cesta pa zaokrožujejo Pobrežje kot urbani del Maribora.
 
V okviru mestne četrti delujejo različna društva, humanitarne organizacije in interesna združenja:
  • krajevna organizacija RK Draga Kobala
  • krajevna organizacija RK Toneta Čufarja
  • krajevna organizacije RK Greenwich.
  • krajevno združenje borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja,
  • društvo izgnancev.
 
Za rekreativno življenje prebivalcev Pobrežja izvajajo svoje dejavnosti športna društva:
 
Od nekdaj izredno aktivnega Delavsko prosvetnega društva Svoboda deluje še mešani pevski zbor. Ob navedenih društvih je prizadevno tudi društvo upokojencev Pobrežje.
 
Prostovoljno gasilsko društvo Pobrežje že od leta 1905 skrbi za požarno varnost.
 
Za osnovo izobrazbo šoloobveznih otrok skrbijo tri osnovne šole:
 
Vrtec Pobrežje pokriva potrebe po varstvu predšolskih otrok s petimi enotami.
 
Dom starostnikov Danice Vogrinec in Sončni doma nudita popolno oskrbo starostnikom iz Maribora in njegove okolice. Delovni center Sonček dnevno vključuje v svoje dejavnosti za cerebralno paralizo številne .
 
Župnija, Marija, Mati Cerkve Maribor - Pobrežje je bila ustanovljena  8. septembra 1972.
 
Na območju mestne četrti imata svoj sedež Lovska zveza Maribor in Ribiška družina Maribor.
 
V zadnjih letih sta se razvili obrtna in trgovska dejavnost.
 
Mestna četrt deluje kot ožji del mestne občine Maribor v skladu z veljavnimi predpisi in zastopa interese svojih krajanov v okviru možnosti, ki so na voljo.

vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta