Splošni podatki o katalogu
vodoravna delilna črta
 
Mestna občina Maribor ima svoj sedež na naslovu Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, dosegljivi pa smo na:
 
Splošni podatki o katalogu so naslednji:

 

Katalog je dostopen na spletnem naslovu znotraj spletne strani Mestne občine Maribor. Ostali splošni podatki o katalogu so naslednji:
  • datum prve objave kataloga: 29. 12. 2004
  • datum zadnje dopolnitve: 9. 6. 2021 
Katalog je dostopen le na spletnem naslovu Mestne občine Maribor - KIJZ.
 
Pravna podlaga je Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) s podzakonskimi predpisi.
 
Informacije javnega značaja in druge pomembne splošne informacije, objavljene na www.maribor.si je možno iskati s pomočjo iskalnika.
 
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta