SMARTRIVER - Vzpostavitev pametnega upravljanja poplavno tveganih porečij (building smart governance to manage flooding risk of river communities)
vodoravna delilna črta

 

 

 

 

 

vodoravna delilna črta
Naziv projekta: Building smart governance to manage flooding risk of river communities Vzpostavitev pametnega upravljanja poplavno tveganih porečij

Akronim projekta: SMARTRIVER

 

Faza projekta: v izvajanju
Trajanje: 2020 -2022
Partnerji: Municipality of Senigallia (Italija), Marche Region – Soil and Coast Defense Department (Italija), Zadar County Rural Development Agency AGRRA (Hrvaška), City of Osijek (Hrvaška), Regionalna razvojna agencija za Podravje - Maribor (Slovenija), Mestna občina Maribor (Slovenija), Municipality of Patras (Grčija), Sarajevo Economic Region Development Agency SERDA (BIH), Municipality of Ilijas (BIH), Change Centre (Albanija), Selenica Municipality (Albanija), Cultural and Scientific Association - Research and Study Centre for the Maintenance and Conservation of Historic Places in Unstable Territories (Italija).
Program sofinanciranja: INTERREG Adriatic Ionian ADRION Programme
Vrednost projekta (celotna vrednost in vrednost za MOM): Vrednost celotnega projekta: 1.293.470,25 EUR, vrednost projekta za Mestno občino Maribor: 160.286,40 EUR
Max odobrena višina sofinanciranja (v % ): 85%
 
Kratek opis vsebine projekta:
Projekt SMARTRIVER  - »Vzpostavitev pametnega upravljanja poplavno tveganih porečij« se izvaja na območju mest in njihovih porečij (Misa, Glafkos in Charadros, Drava, Vjosa, Bosna), ki jih zaradi podnebnih sprememb ogrožajo poplave. Predvidena je priprava ukrepov za zmanjšanje tveganja poplav na področju partnerjev projekta, izmenjava znanj in izkušenj ter promocija transnacionalnega modela upravljanja za zmanjšanje vpliva podnebnih sprememb v Jadransko - jonski makro regiji. Projekt bo pripomogel k razvoju načrtov za zmanjšanje tveganja poplav s pomočjo vzpostavitve skupnih metodologij na podlagi izmenjave znanj in izkušenj.
Zaradi povečane količine padavin, se povečajo količine padavinskih voda iz pritokov, ki se stekajo v reko Dravo na območju Maribora. Padavinske vode prav tako ogrožajo kanalizacijski sistem,  zaradi česar prihaja do poplav in poškodb javne infrastrukture in zasebnih objektov.
 
Namen projekta je izdelava akcijskega načrta z ukrepi in strokovnih podlag proti poplavljanju pritokov reke Drave v Mestni občini Maribor predvsem na vodotokih Blažovnica in Pekrski potok. V okviru projekta izvajamo  posvete in delavnice s strokovnimi institucijami na lokalni in državni ravni ter širšo javnostjo za pregled stanja in pripravo protipoplavnih ukrepov.
 
Link na spletno stran projekta: https://smartriver.adrioninterreg.eu/
 

vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta