Potrdilo o namenski rabi
vodoravna delilna črta

Potrdilo predstavlja pomemben vir informacij za lastnike zemljišč oziroma za investitorje o namenski rabi zemljišča ter prostorskih ukrepih po predpisih s področja urejanja prostora.
 
Potrdilo o namenski rabi zemljišča je obvezna priloga vsaki overitvi pogodbe, katere predmet je nepremičnina razen, ko gre za spremembo lastništva (vpis lastninske pravice) na samostojnem delu objekta v etažni lastnini (posameznega dela stavbe - stanovanja).
 
Izpolnjeno vlogo oddamo:
 
Vlogo pošljete na izbran naslov SAMO ENKRAT (po elektronski pošti ALI po navadni pošti ALI osebno v glavni pisarni).
 
UPRAVNA TAKSA: zaračunavanje upravne takse se izvaja glede na določila Zakona o upravnih taksah (ZUT) (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18 – ZKZaš)
  • Znesek upravne takse za potrdilo o namenski rabi zemljišča = 22,70 EUR
 
Plačilo:
  • v gotovini (ob vložitvi vloge),
  • na TRR Mestne občine Maribor št: SI56 0127 0470 0355 138, sklic na št. SI11 75698-7111207; namen nakazila: plačilo upravne takse, koda namena: OTHR.
Prosimo, da k vlogi priložite potrdilo o plačilu upravne takse .
 
ROK ZA IZDELAVO potrdila o namenski rabi zemljišča je 15 DNI od prejetja popolne vloge.
 
Relevantni predpisi:


vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Namenska raba
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Namenska raba
vodoravna delilna črta