Vodno - prometni postopki
vodoravna delilna črta

 

Skladno z Zakonom o plovbi po celinskih vodah  ( Uradni list RS št. 30/02 ) ter na podlagi Odloka o ureditvi plovbe po reki Dravi ( MUV št. 4/98 ) lahko občani podajo

Vlogo za izdajo dovoljenja za spust plovil, privez plovil in plavajočih objektov ter uporabo plovbnega območja na reki Dravi.

 

 

 

 

 

 

Pri tem se zaračunava pristojbina za spuščanje plovil v vodo in za stalne ali začasne priveze plovil oz. plavajočih objektov. Vse je opredeljeno v vlogi.

 

 

 

 

 

 

 Za uporabo plovbne poti pa je sicer potrebno predložiti:

 

  • vlogo z dokazilom o plačani upravni taksi 22,60EUR,  
  • dokazilo o vpisu v vpisnik čolnov,
  • Potrdilo o usposobljenosti voditelja čolna.

 

 

 

Opomba:  Dovoljenje za plovbo in stalni privez, ter vpisnik čolnov je v pristojnosti Upravne enote Maribor

 

OBVESTILO:

Urad za komunalo, promet in prostor, Sektor za komunalo in promet obvešča, da na podlagi priporočila policije, predvsem iz varnostnih razlogov, NA OBMOČJU LENTA zapira spustna mesta za spust plovil v reko Dravo. Spust plovil ne bo mogoč vse do ureditve prometne signalizacije na območju reke Drave. Zapora bo trajala vse do popolne označitve plovbne poti s prometno signalizacijo. Spust plovil bo seveda možen za morebitno intervencijo.

 

 

 

 

 

 


vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Spust po dravi
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Spust po dravi
vodoravna delilna črta