Pravne podlage - odloki
vodoravna delilna črta

vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Odlok o spremembi meje med naseljema Limbuš in Hrastje (MUV, št. 5/98)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Odlok o določitvi imena in spremembi poteka ulice v naselju Limbuš (MUV, št. 5/98)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Odlok o spremembi odloka o določitvi in spremembi imen ter potekov cest, ulic, trgov in mostov v občini Maribor (MUV, št. 5/98)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Odlok o preimenovanju, ukinitvi in spremembi poteka ulic ter poimenovanju trga v MOM (MUV, št. 13/98)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Odlok o poimenovanju ploščadi - trga v MOM (MUV, št. 9/99)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Odlok o poimenovanju nove ulice v MOM (Pri jezu) - MUV, št. 28/99
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Odlok o poimenovanju Puhove in Minarikove ulice v MOM (MUV, št. 39/99)
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Odlok o poimenovanju in spremembi poteka ulic v Kamnici (MUV, št. 21/2001)
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Odlok o preimenovanju naselja Brestrnica in preimenovanju ulic v naselju Brestrnica (MUV, št. 25/2001)
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Odlok o poimenovanju Ulice Ubalda Vrabca v naselju Maribor (MUV, št. 30/2001)
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Odlok o poimenovanju Skrite ulice v naselju Maribor (MUV, št. 15/2003)
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Odlok o poimenovanju ulice Bilje v naselju Maribor (MUV, št. 24/2003)
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Odlok o poimenovanju dela ulice Na Poljanah v naselju Maribor (MUV, št. 28/2003)
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Odlok o poimenovanju ulic v naselju Maribor (Tezno) - MUV, št. 6/2004
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Odlok o poimenovanju Svetle ulice in Ulice nadvojvode Janeza v naselju Maribor (MUV, št. 2/2005)
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Odlok o spremembi Odloka o poimenovanju Svetle ulice in Ulice nadvojvode Janeza v naselju Maribor (MUV, št. 7/2005)
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Odlok o poimenovanju nove ulice v naselju Maribor (Ob progi) - MUV, št. 26/2005
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Odlok o spremembi poteka in poimenovanju ulic v naselju Maribor (Tezno) - MUV, št. 3/2006
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Odlok o spremembi poteka Žolgarjeve ulice v naselju Maribor (MUV, št. 14/2007)
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Odlok o poimenovanju nove ulice v naselju Limbuš z imenom Ulica Antona Godca (MUV, št. 14/2007)
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Odlok o poimenovanju nove ulice in preimenovanju trga v naselju Maribor (Ozka ul., Trg Leona Štuklja) - MUV, št. 33/2007
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Odlok o poimenovanju Reiserjeve, Kaličeve, Škilanove in Viničarske ulice v naselju Pekre (MUV, št. 36/2007)
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Odlok o spremembi potekov ulic, preimenovanju in poimenovanju ulic ter ukinitvi ulice na območju MOM (Košaki) - MUV, št. 17/2008
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Odlok o spremembi poteka Jarčeve ulice v naselju Maribor (MUV, št. 17/2008)
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Odlok o poimenovanju nove ulice v naselju Maribor z imenom Ulica Eve Lovše (MUV, št. 17/2008)
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Odlok o preimenovanju, poimenovanju, spremembi poteka ter ukinitvi ulic v naselju Maribor (Ul. Škofa Maksimiljana Držečnika, Ul. slovenske osamosvojitve) - MUV, št. 14 z dne 2. 7. 2011
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Popravek Odloka o preimenovanju, poimenovanju, spremembi poteka ter ukinitvi ulic v naselju Maribor (Ul. škofa Maksimiljana Držečnika) - MUV, št. 17 z dne 22. 8. 2011
vodoravna delilna črta